Haagse VVD in het nieuws: ‘Zorg voor veilige en begaanbare wegen, juist nu!

Dinsdag 9 februari – Omroep West De sneeuw zorgt deze dagen niet alleen voor heel veel plezier, maar ook voor onbegaanbare wegen. Deze onbegaanbare wegen zorgen er vervolgens voor dat lokale winkelcentra en scholen onbereikbaar zijn en wat de VVD-raadsleden Judith Oudshoorn en Ayse Yilmaz betreft moet de gemeente er alles aan doen om deze LEES VERDER

Haagse VVD in het nieuws: ‘Alle invalideparkeerplekken herkeuren’

De Haagse VVD vindt dat alle mensen met een invalideparkeerplek moeten worden herkeurd. de aanleiding tot herkeuring is de wildgroei aan invalideparkeerplekken in verschillende wijken van de stad, zoals bijvoorbeeld in de Schilderswijk en Transvaal. Raadslid Det Regts: “het is onbegrijpelijk dat zo veel mensen in met name deze twee wijken een invalideparkeerplaats hebben. Natuurlijk, LEES VERDER