Opleidingen en Trainingen

We vinden het belangrijk om onze leden de mogelijkheid te bieden om zich persoonlijk te ontwikkelen. Via trainingen en cursussen zorgen we ervoor dat leden meer te weten komen over de partij en de politiek. Daarnaast leiden we leden op zodat ze vaardigheden aanleren die ze niet alleen in de politiek kunnen gebruiken, maar ook in hun eigen leven!

We bieden een breed palet aan cursussen die vaak ook een springplank zijn voor leden die hun talent en daadkracht voor de partij willen inzetten.

Talenten aanspreken

De Haagse VVD mogelijkheden voor mensen die hun talent en daadkracht voor de partij willen inzetten. Denk daarbij aan:

 • Politieke functies
 • Haagse Kwartieren
 • Werkgroepen, commissies en bestuur
 • Liberaal publiek
 • Haagse Kring Liberaal Ondernemen

Ambitie

Deelname aan platforms en opleidingen is vaak behulpzaam gebleken voor VVD’ers met politieke ambities die bijvoorbeeld de gemeenteraad in willen of de Tweede Kamer. Gesprekken met de Haagse Permanente Scoutingscommissie horen bij het realiseren van deze ambities. Voor leden die de ambitie hebben om zich voor de raad verkiesbaar te stellen heeft de Haagse VVD de Masterclass Raadslid ontwikkeld.

Trainingen

Binnen de Haagse VVD worden maandelijks verschillende trainingen aangeboden. Voorbeelden van cursussen van de Haagse VVD zijn Debatteren, Liberale Waarden, Politieke Stromingen, Omgaan met de Media, Europa en de Masterclass. Landelijk worden onder meer de Kadercursus en de Zomerschool van de Teldersstichting georganiseerd. Kijk ook eens op de e-learningsite van de VVD!

De commissie Opleiding & Training organiseert deze cursussen en bestaat uit de volgende leden:

 • Benjamin Broekhuizen
 • Kawai Man
 • Arjan Schoolderman
 • Anouk van Brug


De commissie is te bereiken via opleidingen@vvddenhaag.nl.

Leergang Lokale Politiek

De Leergang Lokale Politiek wordt jaarslijks geörganiseerd voor leden die graag de Haagse VVD en de Gemeentepolitiek beter willen leren kennen. De commissie zorgt ervoor dat de Haagse VVD-leden die aan de Leergang mee willen doen de beste trainingen krijgen, kennis maken met de VVD en haar lokale volksvertegenwoordigers en hun taken. Daarnaast organiseren zij in 2023 voor het eerst Studio Haagse VVD, een nieuw trainingstraject voor jongeren binnen de Haagse VVD.

Deze commissie bestaat uit de volgende leden:

 • Victor den Tuinder
 • Tom Oostvogels
 • Anouk van Brug

De commissie is te bereiken via opleidingen@vvddenhaag.nl.

Haagse Masterclass

De Haagse Masterclass is de volgende stap in het opleidingstraject van de Haagse VVD. Bij het aanmelden voor de Masterclass wordt er een selectie gemaakt, zodat de uiteindelijke groep trainingen krijgt aangeboden van een zo hoog mogelijk niveau. Voor veel deelnemers is dit hét moment om elkaar veel beter te leren kennen, veel meer te weten te komen over onze partij en de politiek en zich persoonlijk te ontwikkelen.

Deelname aan de Masterclass geeft ook nog eens de mogelijkheid om mee te doen aan de landelijke Kadertraining. Een stap verder in het interne opleidingstraject van de VVD. 

Deze commissie bestaat uit de volgende leden:

 • Benjamin Broekhuizen
 • Lotte van Basten Batenburg
 • Albert Tuit
 • Anouk van Brug.


De commissie is te bereiken via opleidingen@vvddenhaag.nl.

Haagse Permanente Scoutingscommissie

De VVD is een partij van en voor mensen. De menselijke maat, de individuele capaciteiten en het vertrouwen in de eigen verantwoordelijkheid zijn leidend voor liberalen. De VVD is daarom altijd op zoek naar die mensen die zich aangesproken voelen door het liberale gedachtegoed en dit willen omzetten ten dienste van het publieke belang.

De VVD Den Haag kiest voor een structurele aanpak van het begeleiden van talent. Daarbij komt de selectie van geschikte kandidaten voor onder andere Provinciale Staten, de gemeenteraad en de waterschappen nadrukkelijk aan de orde. Echter, ook de bemensing van het bestuur, werkgroepen en commissies vraagt de volle aandacht.

De Haagse Permanente Scoutingscommissie (HPSC) voert oriënterende gesprekken met leden van de afdeling om zo een bijdrage te leveren aan de optimale inzet van kennis en kunde binnen de VVD Den Haag. De HPSC is steeds op zoek naar diegenen die interesse hebben in en ambities hebben voor bovengenoemde functies.

Hebt u belangstelling om u kandidaat te stellen voor een gekozen functie? Wilt u actief worden binnen de afdeling? Stuur dan uw CV, een (recente) pasfoto en een begeleidend schrijven naar scouting@vvddenhaag.nl. Geef in uw brief aan voor welke functie(s) u opteert en waarom u meent daarvoor geschikt te zijn. Aanmelding kan ook geschieden op voordracht van het bestuur van de VVD Den Haag.

Meer weten? Neem contact op via scouting@vvddenhaag.nl

Actief worden?

Voor VVD’ers die een meer inhoudelijke bijdrage aan de partij willen leveren zijn de Haagse werkgroepen of de landelijke thematische netwerken uitstekende plekken!

Wil je actief worden voor de VVD of wil je meer weten? Neem dan contact op met Anouk van Brug,  opleidingen@vvddenhaag.nl

Anouk van Brug

Bestuurslid Opleiding, Training & Talentmanagement
Telefoonnummer: 06 12 18 41 49 E-mailadres: anouk.vanbrug@vvddenhaag.nl

Wij nemen actie.

Doe jij dat ook?