Terug naar nieuwsoverzicht

Brief aan de leden over het verslag van de nieuwe informateurs

Beste leden,

Inmiddels zijn de verkiezingen bijna twee maanden geleden. Na een eerste verkenning door Hart voor Den Haag werd helaas geconcludeerd dat er geen mogelijkheid was een coalitie te vormen met Hart voor Den Haag door blokkades van andere partijen. Vervolgens zijn bijna een maand geleden twee verkenners van D66, Joost Sneller en Annelien Bredenoord, aan de slag gegaan met een opdracht uit de raad. De opdracht was:

Verken alle mogelijkheden om tot een gedragen meerderheidscoalitie te komen bespreek daartoe met alle partijen vertegenwoordigd in de Haagse gemeenteraad de volgende vraagstukken:

  • Wilt u toetreden tot een meerderheidscoalitie en zo ja, met welke partijen?
  • Wat zijn de grootste uitdagingen waar Den Haag voor komt te staan? Te denken valt aan de klimaatcrisis, wooncrisis, groei van de stad, kansenongelijkheid en de gevolgen van de coronacrisis.
  • Welke acties, in grote lijnen, moeten in de komende periode en op langere termijn worden genomen om deze uitdagingen het hoofd te bieden? Hoe moeten we de gemeente financieel gezond maken en houden, en tegelijkertijd de door u genoemde uitdagingen aanpakken?
  • Hoe zouden college, gemeenteraad en de stad moeten samenwerken?
  • Hoe ziet uw partij de huidige staat van vertrouwen van inwoners in de gemeente en hoe kunnen college en raad aan dit vertrouwen werken?

 

  • Het voorwerk van de informateurs Gert-Jan Oplaat en Geerten Boogaard waardevolle informatie bevat dat het verloop van de formatie kan bevorderen;
  • De inbreng van de niet-onderhandelende partijen, hun kiezers en andere bewoners een plaats krijgt in het formatieproces;
  • De verkenner(s) hiervan verslag uitbrengen aan de raad middels een rapport.

De afgelopen weken hebben er veel gesprekken plaatsgevonden met de verkenners en tussen verschillende partijen. Vandaag hebben de verkenners hun verslag uitgebracht. We zijn de verkenners dankbaar voor hun inspanningen. Tegelijkertijd zijn we teleurgesteld dat uit deze verkenning geen mogelijkheid is gevonden om over te gaan tot onderhandelingen voor de vorming van een meerderheidscoalitie. Wat de VVD betreft waren en zijn er voldoende mogelijkheden om te komen tot een stabiele en evenwichtige coalitie, waaraan wij graag een constructieve bijdrage leveren om samen te werken aan de toekomst van onze stad.

Aanstaande donderdag zal het verslag van de verkenners in de raad worden besproken.

Met vriendelijke groet,

Anne Mulder

Fractievoorzitter Haagse VVD.

Deel dit op social media