Vacatures

Hieronder vind je de vacatures bij de Haagse VVD. Binnen de Haagse VVD zijn meerdere commissies actief. In deze commissies participeren leden samen met het bestuur om de Haagse leden zo goed mogelijk te betrekken bij de verschillende activiteiten van de Haagse VVD.

Bestuurslid Communicatie en Campagne

Vacature bestuurslid Communicatie en Campagne

Het bestuur van de Haagse VVD gaat uit van collegiaal bestuur. Relevante thema’s binnen de Haagse VVD zijn leidend. Bestuursleden werken vanuit hun portefeuille daarop samen.

Wij zijn op zoek naar een enthousiast bestuurslid Communicatie en Campagne: de spil binnen het bestuur als het gaat om interne en externe communicatie en alle relevante zaken rond de diverse verkiezingscampagnes. Het enthousiasmeren en aansturen van de commissies communicatie en permanente campagne zijn vanzelfsprekend een onderdeel van deze functie. Voor deze rol in het bestuur zoeken we iemand die creatief maar ook planmatig kan omgaan met de ons ter beschikking staande communicatie- middelen. 

Algemeen

De Haagse VVD is een robuuste ledenpartij, waarbij het draait om leden en leden zich thuis voelen. Zij moeten zich gewaardeerd voelen en gesteund in hun ambities. Binnen het hechte bestuursteam trekt het bestuurslid Communicatie en Campagne deze kar. 

Taken

 • Zorgdragen voor de zichtbaarheid van de Haagse VVD
 • Verzorgen van de periodieke nieuwsbrief, in samenwerking met de fractie
 • Opzetten en onderhouden lange termijn communicatieplan
 • Onderhouden van de diverse social media
 • Opzetten van campagnes ten behoeve van landelijke en gemeentelijke campagnes
 • Enthousiasmeren van vrijwilligers, met name in campagnetijd
 •  

Competenties

 • Teamplayer
 • Taalvaardig in woord en geschrift
 • In staat om processen goed te plannen en organiseren
 • Flexibel en creatief van aard
 • Zoekt samenwerking o.a. met de fractie, voor een optimaal resultaat
 • Integer, loyaal  en beschikt over een groot verantwoordelijkheidsbesef
 • In staat tot enthousiasmeren, motiveren en activeren 
 • Algemene taken van een bestuurslid: meedenken, enthousiast teamspeler.
 • Voldoende tijd, gemiddeld 8 – 10 uur per week; in campagnetijd aanmerkelijk meer.

 

Procedure

Belangstellenden voor deze bestuursfunctie kunnen voor meer informatie contact opnemen met de secretaris, José Kortooms (jose.kortooms@vvddenhaag.nl). 

Geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd zich kandidaat te stellen door uiterlijk 7 april 2022 een uitgebreid CV en motivatie te sturen naar het bestuur van de Haagse VVD via de secretaris, José Kortooms (jose.kortooms@vvddenhaag.nl). Het bestuur nodigt gekwalificeerde kandidaten uit voor een gesprek. De gesprekken zullen tussen 8 en 25 april plaatsvinden. Op basis van de gesprekken zal het bestuur uiterlijk 1 mei

Bestuurslid Ledenbeleid

Het bestuur van de Haagse VVD gaat uit van collegiaal bestuur. Relevante thema’s binnen de Haagse VVD zijn leidend. Bestuursleden werken vanuit hun portefeuille daarop samen.

Wij zijn op zoek naar een enthousiast bestuurslid Leden: de spil binnen het bestuur als het gaat om alle relevante zaken rond het werven, enthousiasmeren en behouden van leden. Het aansturen van verschillende commissies en het enthousiasmeren van vrijwilligers, vormt een essentieel onderdeel van deze functie. Natuurlijk steekt het bestuurslid zelf ook de handen uit de mouwen bij het organiseren van activiteiten. Voor deze rol in het bestuur zoeken we iemand die voelt wat verbinden is, kan motiveren en weet wat relativeren is. 

Algemeen

De Haagse VVD is een robuuste ledenpartij, waarbij het draait om leden en leden zich thuis voelen. Zij moeten zich gewaardeerd voelen en gesteund in hun ambities. Binnen het hechte bestuursteam trekt het bestuurslid Leden deze kar.

Taken

 • Werven, motiveren, activeren en behouden van leden. 
 • Sturing geven aan de commissies Nieuwe leden, Politiek & Pils, Expats en de door

hen te organiseren activiteiten

 • Actief luisteren naar diverse doelgroepen binnen ons ledenbestand; van oud tot 

jong en met verschillende achtergronden en kwaliteiten.

Competenties

 • Teamplayer
 • Verbinder met hoofdletters
 • Integer, loyaal, heeft een groot verantwoordelijkheidsbesef
 • Kan enthousiasmeren, motiveren en activeren 
 • Heeft discipline, kan goed plannen en organiseren, kan samenwerken en is zelfstandig.
 • Doorzetter en laat zich niet ontmoedigen door een teleurstelling
 • Algemene taken van een bestuurslid: meedenken, enthousiast teamspeler.
 • Voldoende tijd, gemiddeld 8-10 uur per week

        

Procedure

Belangstellenden voor deze bestuursfunctie kunnen voor meer informatie contact opnemen met de secretaris, José Kortooms (jose.kortooms@vvddenhaag.nl)

Geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd zich kandidaat te stellen door uiterlijk 7 april 2022 een uitgebreid CV en motivatie te sturen naar het bestuur van de Haagse VVD via de secretaris, José Kortooms (jose.kortooms@vvddenhaag.nl).Het bestuur nodigt gekwalificeerde kandidaten uit voor een gesprek. De gesprekken zullen  tussen 8 en 25 april plaatsvinden. Op basis van de gesprekken zal het bestuur uiterlijk 1 meieen voordracht doen aan de leden. Daarna kunnen medekandidaten zich tot uiterlijk 10 mei melden bij de secretaris. De benoeming zal plaatsvinden tijdens de ALV van de Haagse VVD op 17 mei a.s.

Lid Financiële Commissie

De Financiële Commissie van de Haagse VVD is een statutaire commissie die belast is met de officiële Kas Controle van de Financiële stukken. Daarnaast adviseert zij de Penningmeester gevraagd en ongevraagd over financiële aangelegenheden betreffende de Haagse VVD.

De commissie bestaat uit maximaal drie leden die worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Jaarlijks treedt er één lid af.

Voor de Financiële Commissie zoeken wij nu twee nieuwe leden.

Taken

 • Kas Controle over het afgelopen boekjaar (=Verenigingsjaar), inclusief het schrijven van een advies aan de ALV over de bevindingen met (eventueel) aanbevelingen en wel of niet decharge van het Bestuur.
 • Advisering van de Penningmeester, gevraagd en ongevraagd, over de (op te stellen) Begroting voor het komend boekjaar, over de realisatie van het huidige boekjaar, en over actuele financiële gebeurtenissen die de Haagse VVD (mogelijk) raken.

 Competenties

 • Financieel inzicht, secuur, kritisch
 • Teamplayer
 • Integer, loyaal, heeft een groot verantwoordelijkheidsbesef
 • Heeft discipline, kan goed plannen en organiseren, kan samenwerken en is zelfstandig.
 • Voldoende tijd, gemiddeld 3x per jaar een avond

 

Procedure

Belangstellenden voor deze commissiefunctie kunnen voor meer informatie contact opnemen met de penningmeester, Edy Bruinooge (edy.bruinooge@vvddenhaag.nl)

Geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd zich kandidaat te stellen door uiterlijk 7 april 2022 een uitgebreid CV en motivatie te sturen naar het bestuur van de Haagse VVD via de secretaris, José Kortooms (jose.kortooms@vvddenhaag.nl). De benoeming zal plaatsvinden tijdens de ALV van de Haagse VVD op 17 mei a.s., waarbij er bij meerdere Kandidaten gestemd zal worden.

Leergang Lokale Politiek

In de afgelopen jaren organiseerde de Haagse VVD meerdere edities van de Leergang Lokale Politiek. In eerste instantie gericht op training voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar daarna vooral om VVD’ers meer inzicht te geven in lokaal bestuur en politiek. Dit is een succes gebleken, en dus wil het bestuur heel graag een nieuwe editie van de Leergang gaan organiseren. Hierom zijn wij op zoek naar nieuwe commissieleden. 

Voor deze commissie zijn wij op zoek naar enthousiaste leden die beschikken over organisatietalent, affiniteit hebben met liberalisme, interesse in gemeentepolitiek, en het leuk vinden om aantal woensdagavonden te plannen binnen deze leergang. 

Heb je belangstelling om plaats te nemen in de commissie, stuur dan voor 8 april een mail met motivatie en kort C.V. naar opleidingen@vvddenhaag.nl T.a.v. Anouk van Brug. 

Wijknetwerken

De Wijknetwerken zoeken enthousiaste leden!
 
Vind jij het jammer dat de campagne voorbij is? En ben je op zoek naar iets nieuws?
Wil jij graag actief worden in en voor je wijk? En lijkt het je leuk om andere leden uit je buurt te ontmoeten? 
 
Geef je dan nu op!
Neem contact op met ons bestuurslid wijken: hij vertelt je graag meer!
 
(E-mail link die opent met als onderwerp: “Ik wil graag actief worden in mijn wijk!” Aan Paul.werker@vvddenhaag.nl)

Commissie Politiek & Pils

De Commissie Politiek & Pils van de Haagse VVD is op zoek naar nieuwe leden!

De commissie organiseert bijeenkomsten voor leden van de Haagse VVD. Als commissielid is het belangrijk dat je meedenkt over thema´s die aansluiten op de lokale en landelijke actualiteit. Vervolgens vertaal je deze met mede commissieleden naar bijvoorbeeld stellingen en naar passende gastsprekers. Ook het zoeken naar geschikte locaties voor het organiseren van bijeenkomsten hoort erbij. Daarnaast ben je – indien nodig – behendig en flexibel in het organiseren van digitale bijeenkomsten.

Ben jij dat enthousiaste lid dat zich betrokken voelt en een actieve rol wilt vervullen binnen de Haagse VVD? Neem dan contact op met Jan Vonk, vicevoorzitter en waarnemend bestuurslid Leden (jan.vonk@vvddenhaag.nl)

Wij nemen actie.

Doe jij dat ook?