Terug naar nieuwsoverzicht

Ondergrondse parkeergarage een stap dichterbij: ‘Je moet een auto wel ergens kwijt kunnen’

Er gaat onderzocht worden of er een parkeergarage kan komen onder de groenstrook aan de Koningin Marialaan in Bezuidenhout. De gemeenteraad heeft daar donderdag in meerderheid mee ingestemd. Eerder staakten de stemmen nog, waardoor het plan opnieuw op de agenda kwam te staan. ‘Ook al maak je gebruik van ov, of trein, of tram: je hebt vaak wel een auto en die moet je ergens kwijt kunnen.’
 
 
In juni 2021 kwam het initiatiefvoorstel voor ‘Parkeergarage Bezuidenhout’ naar voren. Het idee om een ondergrondse parkeervoorziening onder de groenstrook van de Koningin Marialaan te bouwen. Dat zou een positieve uitwerking moeten hebben op de openbare ruimte: door auto’s en (bak)fietsen ondergronds weg te zetten kunnen de straten groener worden gemaakt.
Daarbij stelde toenmalig VVD-raadslid Det Regts dat er sprake is van een nijpende situatie door de bevolkingsgroei en een toename in kantoren en bedrijven. ‘Het idee komt uit de wijk zelf’, zegt fractievertegenwoordiger Minke Hofstra in Bob Staat Op. ‘Het is met en samen met de wijk tot stand gekomen.’
 

Preadvies

Het college liet in februari 2022 in een preadvies weten dat er geen sprake was van een problematische parkeerdruk in Bezuidenhout-Midden. Tevens stelde ze dat door het bouwen van een garage ‘een verkeer aantrekkende werking uit kan gaan’. In de gemeentelijke strategie is het juist inzet om meer ruimte te geven aan voetgangers, fietsers, het openbaar vervoer en deelmobiliteit.
Daarom stelde het college dat het bouwen van een garage samen zou moeten gaan met het verdwijnen van parkeerplekken op maaiveld. Tevens bepleitte men dat er wordt bekeken of er draagvlak is om sommige straten autovrij in te richten. In het geval van de deelmobiliteit vond men ook dat daarvoor plek moet zijn in de garage.
 

Onderzoek naar potentie van garage

Voor een dergelijke garage er kan komen moet nu eerst onderzocht worden wat de potentie van een garage op die plek kan zijn en moeten er gesprekken volgen met partijen die de garage willen exploiteren.
Volgens de gemeente kan het ruim twee jaar duren voor de parkeergarage gebouwd is. Daarnaast zouden er bomen die nu op de middenberm van de Koningin Marialaan staan moeten wijken voor de bouw, al kunnen er later weer bomen op de parking komen.

Financiën

Ook moet nog worden onderzocht hoe de garage gefinancierd kan worden. Eerder bleek in Laak dat de prijs voor een parkeerplaats voor bewoners duur kan uitpakken, tot ruim 200 euro per maand in plaats van de 6 euro per maand die een straatvergunning nu kost. Daarbij kan gedacht worden om de garage ook voor bezoek open te stellen om zo de investeringskosten te dekken. Echter is het wel zo dat een garage voor bezoek aan andere voorwaarden moet voldoen dan een garage voor bewoners.
 
De verwachting is dat in het derde kwartaal van dit jaar de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek bekend zullen zijn.
Bron: https://www.denhaagfm.nl/dhfm/4600338/komt-er-een-ondergrondse-parkeergarage-in-bezuidenhout-je-moet-een-auto-wel-ergens-kwijt-kunnen

Deel dit op social media