Fonds Toekomst Liberaal Den Haag

Naam: Stichting Fonds Toekomst Liberaal Den Haag
RSIN: 855471001

Contactgegevens

Mail: clubvan100@vvddenhaag.nl

Post: Postbus 13278
2501 EG Den Haag

Doelstelling

De verspreiding van het liberale gedachtengoed in het algemeen, de bevordering van de liberale beginselen en ondersteuning van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) binnen de regio Den Haag in het bijzonder, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beleidsplan

De Stichting, organiseert meerdere bijeenkomsten per jaar; netwerkbijeenkomsten, lezingen en presentaties, excursies en fundraising diners. Het is mogelijk dat enkele bijeenkomsten gecombineerd worden. Tijdens deze bijeenkomsten zullen altijd prominente liberale gasten (o.a. politici en ondernemers) aanwezig zijn

De Stichting ondersteunt, in het licht van de doelstelling, VVD campagnes in Den Haag financieel.

Om deze financiële ondersteuning mogelijk te maken werft de Stichting donateurs. Een donateur draagt € 1.000 per jaar bij, waarmee hij/zij donateur wordt van de Club van 100.

Voor donateurs van de Club van 100 worden tevens aparte activiteiten georganiseerd. Deze staan ook open voor andere geïnteresseerden die mogelijk donateur willen worden van de Club van 100. Tijdens deze bijeenkomsten zal regelmatig een prominente liberale spreker (o.a. politici of ondernemers) de aanwezigen toespreken en met hen in discussie gaan.

Lees hier het gehele beleidsplan.

Bestuur

  • Voorzitter: dhr. Martin Wörsdörfer
  • Bestuurslid: dhr. Edy Bruinooge

Beloningsbleid

De bestuurders van het fonds ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Activiteitenbelang

Elk jaar publiceert het fonds haar activiteitenverslag. Dit verslag is opgenomen in het onderstaande Financieel Jaarverslag.

Financieële Jaarverslagen

Het fonds moet binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar de financiële verantwoording publiceren op de website. Het jaarverslag van het voorgaande jaar wordt zodoende uiterlijk op 30 juni gepubliceerd.

De jaarverslagen staan hieronder:

Wij nemen actie.

Doe jij dat ook?