Minke Hofstra

Algemeen

Raadslid

Portefeuille: Sociale Zaken (werk en inkomen, WMO), Zorg & Welzijn en Participatie.

Stadsdeel Haagse Hout

Bio

Wij nemen actie.

Doe jij dat ook?