Algemene beschouwingen: veiligheid, integratie, wonen in centrum

Veiligheid vereist samenwerking – De vele aangiften, die jaarlijks in Nederland onbehandeld bij de politie blijven liggen, wijzen erop dat wetshandhaving een moeilijke tijd doormaakt. Samenwerking van gemeentelijke diensten met politie en opsporingsdiensten, bijvoorbeeld middels informatie-uitwisseling, is geboden. De omvangrijke zwarte economie is een groot probleem. Wie bedenkt dat de duizenden illegalen in Den Haag LEES VERDER

Verkiezingsprogramma gemeenteraad 2002-2006

Den Haag moet goed blijven en aantrekkelijker worden om in te wonen, werken en recreëren. De VVD spant zich daarvoor in. Definitieve versie, 22 oktober 2001. Inleiding Den Haag moet goed blijven en aantrekkelijker worden om in te wonen, werken en recreëren. De VVD spant zich daarvoor in. Sinds de vorige verkiezingen hebben onze wethouders LEES VERDER

Trekvliettracé: Bruins verbaasd over brief Netelenbos

Den Haag – Wethouder Bruno Bruins (VVD,verkeer) zegt ‘verbaasd’ te zijn over de brief van minister Netelenbos over het Trekvliettracé. Daarin schrijft zij er niet van overtuigd te zijn dat deze weg de enige en juiste oplossing is voor het verbeteren van de bereikbaarheid van Den Haag. Derhalve heeft zij dit plan voorlopig afgevoerd van LEES VERDER

Vertraging bouwplannen Haagse binnenstad

Het definitieve ontwerp voor de bouw van acht torens tussen het Centraal Station en het Spui in Den Haag loopt een half jaar vertraging op. Volgens de gemeente is er meer steun nodig voor het plan. Het ontwerp van de Amerikaanse architect Meier voorziet in de bouw van twee ministeries, een aantal kantoren en 500 LEES VERDER

Taaloffensief voor Nederlands via ether en nieuwe media

De VVD-fractie in de Haagse gemeenteraad heeft een initiatiefvoorstel bij B&W ingediend voor de introductie van Nederlandse taalcursussen via radio, tv en nieuwe media ten behoeve van allochtonen. In het rapport “Oudkomers in beeld”, dat het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) in april jl. publiceerde, wordt een ruwe schets gegeven van de opleidingsnoodzaak m.n. voor wat LEES VERDER