Randstadrail: skelet van de Deltametropool

Op 6 december had ik het genoegen om samen met mijn Rotterdamse collega Nico Janssens en verkeersminister Tineke Netelenbos de handtekening te zetten onder een overeenkomst die de uitvoering van RandstadRail mogelijk moet maken. In totaal is hiermee ruim € 800 miljoen gemoeid. RandstadRail is het eerste grote light-railproject dat in Nederland gebouwd gaat worden. LEES VERDER

Afschaffen onroerendzaakbelasting: voordelige zaak

Het ontwerpverkiezingsprogramma van de VVD stelt voor de Onroerendzaakbelasting af te schaffen. Wat is daarvan de achtergrond en wat zijn de voordelen? Een kort overzicht. Keuzevrijheid, lastenverlichting en armoedevalDe essentie van de liberale sleutelwoorden in het conceptverkiezingsprogramma “ruimte, respect en vooruitgang” is dat ze de vrije, onafhankelijke en verantwoordelijke mens centraal stellen. De overheid werkt LEES VERDER

Hubertustunnel

‘Een stukje bos ter grootte van een krant’ en daar zou dan een tunnel dwars doorheen moeten. Casper Postmaa beschrijft in navolging van buurtbewoner Joost Gieskes zijn gevoelens omtrent een stukje Haagse natuur: het Hubertusduin. ingezonden brief in Haagsche Courant (22-12-2001) ‘Een stukje bos ter grootte van een krant’ en daar zou dan een tunnel LEES VERDER

Politiek schrikt van torens

Den Haag – Bijna alle partijen in de Haagse gemeenteraad zijn geschrokken van de wijze waarop de torens van het nieuwe Wijnhavenkwartier straks in de binnenstad te zien zijn. Alleen de PvdA bleef vierkant achter het plan van wethouder Hilhorst (PvdA, stadsvernieuwing) staan. door Casper PostmaaGisteravond werden in het stadhuis voor het eerst beelden getoond LEES VERDER

Het gelijkheidsideaal en allochtone kandidaten

Kandidaatstelling is één van de hoofdfuncties van elke politieke partij en een gevoelige onderneming. Gevoelig omdat partijleden daarbij definitief zullen moeten zeggen wat ze van elkaar vinden. Er is altijd een kans op persoonlijke conflicten. In elke partij komt het op de mensen aan. Ook de VVD heeft ervaring met dit type wrijving. De botsing LEES VERDER