Haagse raad verbijsterd over illegaal

DEN HAAG, donderdag De Haagse gemeenteraad is verbijsterd dat de gemeente, die onlangs nog 90 illegale Bulgaren liet oppakken, zelf ook met illegale Bulgaarse werknemers werkt. Van onze Haagse redactie VVD en SP eisen opheldering over.de illegale Bulgaarse werknemer die de Arbeidsinspectie deze week aantrof bij een gemeentelijk bouwproject in de Wagenstraat. De liberale raadsleden LEES VERDER

Antwoorden illegale werknemer bij Woningbeheer

De VVD-fractieleden Mulder en Van Woensel stelden burgemeester en wethouders vragen over een illegale werknemer die werkzaamheden zou hebben verricht voor NV Woningbeheer. Lees hierna ook de reactie van B&W. Persbericht   2 oktober 2002   VVD-gemeenteraadsfractie stelt vragen over illegale werknemer bij NV Woningbeheer   De VVD-fractieleden Mulder en Van Woensel hebben het college LEES VERDER

Gemeentebegroting 2002: opnieuw OZB-verlaging

De woonlasten zijn de afgelopen jaren flink gedaald in Den Haag. In de jaren 1997 tot en met 2000 werd de onroerendzaakbelasting ieder jaar met 5% verlaagd. In 2001 werd bovenop de compensatie voor de gemiddelde waardestijging na de hertaxatie een tariefsverlaging van 7,4% doorgevoerd. Nu stel ik namens B & W aan de Haagse LEES VERDER

Geld bestrijding criminaliteit naar grote steden

DEN HAAG | De achthonderd miljoen euro die de nieuwe coalitie heeft vrijgemaakt voor de bestrijding van criminaliteit moet alleen naar de vier grote steden. Dat stellen de fractievoorzitters van de VVD en het CDA in de gemeenteraden van Den Haag, Amsterdam, Utrecht en Rotterdam in een brief aan de fractievoorzitters van de regeringspartijen CDA, LEES VERDER

VVD aarzelt over bouw ministeries

DEN HAAG | Als het Kabinet het aantal rijksambtenaren fors vermindert, is de nieuwbouw van de ministeries van justitie en binnenlandse zaken wellicht niet meer nodig. Daarom moet de Tweede Kamer na de behandeling van de rijksbegroting de noodzaak van de plannen voor het Haagse Wijnhavenkwartier nog eens bezien, zegt VVD-Kamerlid N. Verbugt.Verbugt reageert hiermee LEES VERDER