Vertraging bouwplannen Haagse binnenstad

Het definitieve ontwerp voor de bouw van acht torens tussen het Centraal Station en het Spui in Den Haag loopt een half jaar vertraging op. Volgens de gemeente is er meer steun nodig voor het plan. Het ontwerp van de Amerikaanse architect Meier voorziet in de bouw van twee ministeries, een aantal kantoren en 500 LEES VERDER

Taaloffensief voor Nederlands via ether en nieuwe media

De VVD-fractie in de Haagse gemeenteraad heeft een initiatiefvoorstel bij B&W ingediend voor de introductie van Nederlandse taalcursussen via radio, tv en nieuwe media ten behoeve van allochtonen. In het rapport “Oudkomers in beeld”, dat het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) in april jl. publiceerde, wordt een ruwe schets gegeven van de opleidingsnoodzaak m.n. voor wat LEES VERDER

Demonstraties met geweld

Op 29 maart is een demonstratie van Koerden uitgelopen op ernstige geweldplegingen. Er vielen 12 gewonden, waaronder 10 politiemensen. Velen, ook bejaarden en kinderen, hebben angstige ogenblikken meegemaakt omdat zij of op straat of in bussen en trams tussen de rondvliegende stenen terechtkwamen. Zowel de politie als alert winkelpersoneel, dat het vluchtende publiek bijvoorbeeld in LEES VERDER

Masterplan Scheveningen

Kwalitatieve verbetering van toerisme en recreatie, de leefbaarheid in het gebied behouden en waar nodig verbeteren en toename van de werkgelegenheid voor vooral laaggeschoolden met 1.000 tot 1.500 fulltime arbeidsplaatsen. In het masterplan staan 20 beleidsuitspraken over economie, leefbaarheid, kwaliteit, wonen, toerisme, verkeer en openbare ruimte. Hoge prioriteit wordt gegeven aan de economische functie van LEES VERDER

Toneelgroep De Appel in Tweede Kamer

Tijdens de behandeling van de cultuurnota, waarin de subsidies voor de komende vier jaar worden verdeeld, is veel gesproken over toneelgroep De Appel. De Raad voor Cultuur heeft een negatief advies over De Appel uitgebracht en dit is door staatssecretaris Van der Ploeg in zijn cultuurnota overgenomen. Bij de beoordeling van de instellingen werd naar LEES VERDER