Aanpak criminele Antillianen

DEN HAAG | Het onlangs gepresenteerde plan van aanpak voor Antilliaanse jongeren in Den Haag kan en moet beter. Dat vinden de gemeenteraadsfracties van CDA en VVD. De twee partijen pleiten onder meer voor internaten voor criminele jongeren en zogeheten doorstroomhuizen voor tienermoeders. Er moeten volgens de twee partijen intensieve voorlichtingsprojecten komen, inburgeringscursussen op maat LEES VERDER

Installatietoespraak SAM

Hieronder vindt u de toespraak die Peter Smit, voorzitter van de VVD-gemeenteraadsfractie, vandaag gehouden heeft bij de installatie van de nieuwe stedelijke adviesraad multiculturele stad (SAM). Leden van de nieuwe SAM, dames en heren, Met een zekere gretigheid heb ik de uitnodiging van wethouder Heijnen aangenomen om bij de wisseling van de SAM-wacht iets te LEES VERDER

Ontevreden over indeling begroting

Den Haag | De VVD-fractie in de Haagse gemeenteraad vindt dat het gemeentebestuur een inzichtelijker begroting moet opstellen. Volgens raadslid A. Mulder is de onlangs vastgestelde begroting zo ondoorgrondelijk, dat de wethouders naar believen met geld kunnen blijven schuiven zonder dat de gemeenteraad daar invloed op kan uitoefenen. Ook werkt de ‘amenderende motie’ volgens het LEES VERDER

Aanpak Antilliaanse jongeren

Onlangs presenteerde wethouder Pierre Heijnen het plan ‘Traha Brug’. Dit is een plan van aanpak gericht op de Antilliaanse jongeren in Den Haag, met als belangrijkste doel jeugdcriminaliteit aan te pakken en te voorkomen. De raadsleden Callender (VVD) en Lont (CDA) vinden Traha Brug een goede aanzet, maar stellen dat het plan beter kan en LEES VERDER

VVD wil andere opzet begroting

De VVD stelt dat de vernieuwde programmabegroting van de gemeente Den Haag op verschillende onderdelen verbetering behoeft. Dit schrijft gemeenteraadslid Anne Mulder, namens de Haagse VVD-fractie, aan de voorzitter van de commissie Middelen. De VVD vindt dat de nieuwe begroting onvoldoende recht doet aan de controlerende en sturende taak van de raad en aan het LEES VERDER