Informatie onroerendzaakbelasting

De VVD wenst de OZB af te schaffen, waarbij tegelijkertijd de gemeenten worden gecompenseerd voor de gemiste inkomsten door het Rijk. Tot dat moment, wil de VVD in ieder geval de tarieven OZB in Den Haag bevriezen. AlgemeenEen groot deel berust op landelijke wetgeving, de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ). De gemeentelijke vrijheid bestaat LEES VERDER

Hirsi Ali en “Maastrichtse kiezers”

Inleiding Liberalisme is een geesteshouding waarin tolerantie en waarheidsliefde centraal staan. Beide principes liggen niet zomaar in elkaars verlengde. Bezinning op hun onderlinge spanning is noodzakelijk om de liberale positie in het multiculturele debat te bepalen. door Peter Smit *1 Gedachtespel: De VVD-fractie begin jaren ’50. In een kranteninterview over levensbeschouwing deelt een fractielid mee LEES VERDER

Respect in multiculti-debat

Peter Smit (VVD) versus Rabin Baldewsingh (PvdA) Respect moet in multiculti-debat de boventoon voeren door Saskia Herberghs en Peter Riemersma Den Haag – PvdA’er Rabin Baldewsingh voelt zich onmiddellijk aangesproken. “De PvdA zwijgt over de belangrijkste integratievraagstukken”, heeft Peter Smit van de VVD beweerd. Hij heeft dan al heel wat glaasjes spa met prik gedronken LEES VERDER

Toekomst NV Woningbeheer

Over Woningbeheer zullen in de naaste toekomst ingrijpende beslissingen moeten worden genomen. Grofweg staat Woningbeheer op een tweesprong: Optie A: Verkoop van het integrale aandelenpakket aan een belegger/verhuurder, waarbij de opbrengst in de algemene middelen van de gemeente vloeien ofOptie B: Ontwikkeling van Woningbeheer langs de volgende 2 lijnen:Woningbeheer biedt aan huurders hun huis voor LEES VERDER

Hoog tijd voor Dolle Mina 2

Moslimvrouwen moeten aan hogere eisen voldoen dan mannelijke moslims. Actieve vrouwen hebben de sluier nodig als schild tegen boze tongen. In de jaren zeventig kwamen de Dolle Mina’s in actie tegen de achterstelling van vrouwen. Het is tijd voor Dolle Mina ll die opkomt voor achtergestelde moslimvrouwen. door Peter Smit Nederland is een beschaafd land, LEES VERDER