Discotheek in plan Spuimarkt?

DEN HAAG | De bouw van het nieuwe winkel- en uitgaansgebied Spuimarkt gaat door. In het plan wordt rekening gehouden met de komst van een discotheek. De huidige bebouwing tegenover het Haagse stadhuis, waarin een deel van de Markthof zit en C&A, wordt helemaal vernieuwd. Met de sloop van de huidige bebouwing wordt begin volgend LEES VERDER

Antwoorden “brandpanden” 2002

De VVD-fractie heeft het college van Burgemeester en Wethouders vragen gesteld over ‘brandpanden’. Lees ze hieronder alsmede de reactie van B&W. Persbericht Den Haag, 1 oktober 2002 VVD-gemeenteraadsfractie stelt vragen over Haagse brandpandenDe VVD-fractie heeft het college van Burgemeester en Wethouders vragen gesteld over ‘brandpanden’. Dit mede naar aanleiding van klachten van Haagse burgers.Brandpanden zijn LEES VERDER

Moties/amendement tijdens begrotingsbehandeling

De Haagse VVD-gemeenteraadsfractie was zeer actief tijdens de begrotingsbehandeling 2003-2006. Al dan niet samen met andere partijen diende de VVD de volgende moties in: MOTIEDe raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 7 november ter bespreking van de begroting voor het jaar 2003, Van mening dat de verdeling van openingstijden van club- LEES VERDER

Gezondheidszorg nieuwe Haagse wijken

De VVD wilde weten hoe het staat met de gezondheidszorg in de nieuwe Haagse wijken. Het raadslid Anton Kamp heeft daarover op 6 november 2001 schriftelijke vragen gesteld aan het college. Lees ook de reactie van B&W. Vragen Aan de voorzitter van de gemeenteraad Den Haag, 6 november 2001 Onlangs is een stichting in het LEES VERDER