Geboorde Hubertustunnel van groot belang

Minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat heeft op 11 december 2001 een brief geschreven aan het college van burgemeester en wethouders over de Hubertustunnel. Zij geeft daarin aan geen vertrouwen te hebben “dat met het ITM-consortium en deze techniek een budgettair beheersbaar project kan worden uitgevoerd”. Sinds enige tijd voerde het ministerie van Verkeer en LEES VERDER

Initiatiefvoorstel Integrale Aanpak Illegale Arbeid

Er verblijven in Den Haag naar schatting meer dan tienduizend illegalen, waarvan ongeveer de helft met valse paspoorten of sofi-nummers aan het werk is. Vooral in de tuinbouw in het Westland werken veel illegalen. Een belangrijk deel daarvan wordt bemiddeld via malafide uitzendbureaus en loonbedrijven. Deze bedrijfjes zijn soms moeilijk te traceren omdat zij vaak LEES VERDER

Moskee wordt niet gebruikt als stemlokaal

Den Haag – Er komt in Den Haag geen stemlokaal in een moskee. Alle huidige stemlokalen functioneren nog prima en er is geen reden om aan die locaties iets te veranderen. Dat stelde burgemeester Deetman gisteren na vragen van de VVD in de gemeenteraad. De liberale fractieleider Smit kaartte het onderwerp aan omdat hij de LEES VERDER

VVD wil debat over stemmen in moskee

Den Haag – De VVD-fractie in de Haagse gemeenteraad vindt dat het niet zonder meer mogelijk moet zijn in een moskee een stemlokaal in te richten in verband met de raadsverkiezingen op 6 maart. Een verzoek van de PvdA om dit te doen heeft de gemeente op ‘technische’ gronden afgewezen. Door plaatsing van een stembureau LEES VERDER

Randstadrail: skelet van de Deltametropool

Op 6 december had ik het genoegen om samen met mijn Rotterdamse collega Nico Janssens en verkeersminister Tineke Netelenbos de handtekening te zetten onder een overeenkomst die de uitvoering van RandstadRail mogelijk moet maken. In totaal is hiermee ruim € 800 miljoen gemoeid. RandstadRail is het eerste grote light-railproject dat in Nederland gebouwd gaat worden. LEES VERDER