Reactie op “Prioriteiten politie niet scheeftrekken”

De VVD is voor stevige handhaving van wettelijke regels. Maar de liberalen willen ook een verantwoorde balans tussen aanpak van lichte overtredingen en zwaardere delicten. De VVD vraagt de (loco-)burgemeester of dit niet in het gedrang komt nu het kabinet hogere opbrengsten uit verkeersovertredingen begroot en tegelijk op de politie bezuinigt. Persbericht Den Haag, 28 LEES VERDER

Van Aartsen kandidaat-burgemeester

De gemeenteraad van Den Haag heeft Jozias van Aartsen (1947, Den Haag) voorgedragen als kandidaat voor het burgemeesterschap. De raad besloot hiertoe tijdens zijn vergadering van 24 januari jl. Als de kroon met deze voordracht instemt, wordt onze partij- en stadgenoot opvolger van de CDA’er Wim Deetman die met ingang van 1 januari aftrad. In LEES VERDER

Antwoorden “Handelwijze SHAM”

De gemeenteraadsfracties van VVD, LPF en CDA wilden opheldering over de mogelijke relatie tussen stichting SHAM en de gemeente Den Haag. Inmiddels hebben B&W gereageerd. Persbericht Den Haag, 24 januari 2008 Handelwijze SHAM onder de loep De gemeenteraadsfracties van VVD, LPF en CDA willen snel opheldering over de mogelijke relatie tussen stichting SHAM en de LEES VERDER

Antwoorden op “Haagse helden naar internationale scholen”

Net als kinderen op de Haagse basisscholen moeten de leerlingen op internationale scholen weten wie Johan de Witt, Christiaan Huygens en Louis Couperus waren. Zo krijgen zij inzicht in de geschiedenis van hun gaststad. Hieronder ook de visie van B&W hierop. Persbericht Den Haag, 24 januari 2008 Haagse helden naar internationale scholen Net zoals kinderen LEES VERDER

Antwoorden over maquette Joodse wijk

De gemeenteraadsfracties van de PvdA en de VVD in de Haagse raad hebben het college van burgemeester en wethouders vragen gesteld over de historische maquette van de voormalige Joodse wijk in de Residentie. De vragen en de reactie daarop van B&W vindt u hieronder. Vragen   Aan de voorzitter van de gemeenteraad   Den Haag, LEES VERDER