VVD boekt resultaat: onderzoek parkeren rond Badhuisstraat

De VVD-fractie is verheugd dat wethouder Smit (VVD, verkeer) een onderzoek instelt naar de maximum parkeerduur rond de Badhuisstraat. De VVD-fractie had B&W naar aanleiding van klachten van bewoners, ondernemers en bezoekers gevraagd om de maximum parkeerduur te verlengen. Wethouder Smit heeft na gesprekken met betrokken partijen aangegeven in mei een enquête over de maximum LEES VERDER

Reactie op aanpak misbruik Ooievaarspas

De Haagse VVD-gemeenteraadsfractie wil dat de gemeente misbruik van Ooievaarspassen aanpakt. De liberalen krijgen steeds vaker berichten dat Hagenaars die een Ooievaarspas hebben, terwijl ze daar niet in aanmerking voor komen, ten onrechte gebruik maken van de kortingen waar deze recht op geeft. Dit kost de gemeenschap geld. Zie hieronder ook de reactie van B&W. LEES VERDER

VVD blij met aandacht voor hufterig gedrag

De VVD is zeer positief over de nieuwe campagne van SIRE over asociaal gedrag. Op 17 maart sprak Arjen Lakerveld hierover in radioprogramma ‘Het Gesprek van de Dag’ van RTV West. De campagne sluit aan bij het pleidooi dat de Haagse VVD-fractie al eerder heeft gehouden met het actieplan ‘hoffelijk en hufterig gedrag’. Al in LEES VERDER

Aanpak economische crisis

In Den Haag vergaderde op donderdag 12 maart 2009 de raadscommissie Veiligheid, Bestuur en Financiën over de aanpak voor de economische crisis. Het verheugt VVD-raadslid Ibo Gülsen dat woonstraten worden heringericht en dat bijvoorbeeld ook in het centrum een impuls wordt gegeven aan de openbare ruimte, maar hij merkt op dat wegen, fietspaden en groenvoorzieningen LEES VERDER