Reactie parkeerproblemen Leidschenveen

De Haagse VVD-gemeenteraadsfractie wil dat het college een plan maakt voor aanpak van de parkeerproblematiek in Leidschenveen. Bewoners kunnen hun auto nergens kwijt, omdat er te weinig parkeergelegenheid is. Voorts belasten werknemers van bedrijven en instellingen en RandstadRail-reizigers de wijk, omdat een parkeervoorziening ontbreekt. Zie ook de antwoorden van B&W hieronder. Persbericht Den Haag, 20 LEES VERDER

Reactie op smerige HTM-tramhaltes

De Haagse VVD-gemeenteraadsfractie vindt dat wethouder Baldewsingh (PvdA) snel de HTM moet aanspreken op de vele smerige tramhaltes in de stad. Naar de VVD begrepen heeft is het vervoersbedrijf zelf verantwoordelijk voor schoonmaak op en rond tramhaltes en tussen de rails. De liberalen vinden dat de HTM die taak zichtbaar onvoldoende oppakt. Zie hieronder ook LEES VERDER

Reactie op problemen met erfpachtbetalingen

Van verschillende kanten verneemt de VVD-gemeenteraadsfractie dat Hagenaars problemen ondervinden met de betaling van hun erfpacht aan de Dienst Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Den Haag. De VVD-fractie heeft hierover onderstaande vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld. Zie ook de antwoorden van B&W hieronder. Vragen Aan de voorzitter van de gemeenteraad Den LEES VERDER

VVD: kredietcrisis biedt kansen voor versterking van Haagse economie

De Haagse VVD-gemeenteraadsfractie stelt vijf maatregelen voor om de Haagse economie gedurende de kredietcrisis te versterken. Het gaat om het wegnemen van obstakels voor investeerders, het actiever verwerven en behouden van bedrijven, het aantrekken van hoog opgeleid talent, het versterken van toerisme en beheersing van alle woonlasten voor de Hagenaars. Het wegnemen van obstakels voor LEES VERDER

VVD-raadslid Revis neemt ‘slimme’ knipperlichten in gebruik

Vanmorgen heeft ons VVD-raadslid Boudewijn Revis verkeerslichten op de kruising Wassenaarseweg/Floris Grijpstraat in gebruik genomen. Samen met zijn zoontje Maurits verrichtte hij de openingshandeling op de drukke oversteekplaats in Benoordenhout. Het betreft zogeheten slimme knipperlichten, die gaan knipperen zodra voetgangers de kruising naderen. Automobilisten merken ze dan in een vroeg stadium op. VVD’er Revis: “Ik LEES VERDER