Haagse VVD in het nieuws: ‘Inbreng Det Regts kunstenplan’

Voorzitter, Toen het Advies van de Adviescommisssie  Leertouwer op ons bureau verscheen, schrok ik toch wel heel erg van de drastische manier waarop een flink aantal kleinere en middelgrote instellingen uit het Haagse culturele leven dreigden te verdwijnen. Instellingen die van belang zijn voor kunstenaars  en voor het Haagse publiek:  het Haagse publiek dat  zo LEES VERDER

Haagse VVD in het nieuws: ‘VVD pleit voor inzet hulpboa’s’

donderdag 5 november, Ilah Rubio – AD Het bijplaatsen van vuilniszakken en ander afval naast ondergrondse containers (oracs) loopt in meerdere Haagse wijken weer de spuigaten uit. Handhaven is lastig omdat boa’s overuren draaien vanwege corona. De VVD ziet er wel wat in om mensen die nu zonder werk zitten in te zetten als hulpboa’s. LEES VERDER

Haagse VVD in het nieuws: ‘Winkel open? Fietsers lopen!’

De Gemeenteraad van Den Haag stemt in met het plan van de Haagse VVD om winkelend publiek meer de ruimte te geven in de Haagse binnenstad. De liberalen willen via een initiatiefvoorstel winkelstraten zoals het Noordeinde en de Venusstraat tijdens winkeluren vrijwaren van fietsers. Raadslid Ayse Yilmaz: “Het is een chaos in de binnenstad op LEES VERDER