Haagse normen

Vrijheid is voor de VVD van groot belang. Die komt echter ook met verantwoordelijkheid. Zeker in een grote stad moeten we rekening met elkaar houden. De vrijheid van de één mag niet ten koste gaan van de vrijheid van de ander. De overgrote meerderheid van de Hagenaars vindt dit normaal. Helaas is er ook een minderheid die een loopje neemt met die Haagse normen en daarmee anderen tot last is of zelfs Den Haag onveilig
maakt. Daarom investeert de VVD in veiligheid en handhaving.

De VVD wil dat de Haagse normen worden uitgedragen, binnen het onderwijs en bij de integratie van nieuwe Hagenaars. Het moet volstrekt duidelijk zijn dat we leven in een democratische rechtsstaat op basis van individuele vrijheden en gelijkwaardigheid. Denk aan gelijkwaardigheid van man en vrouw, acceptatie van LHBTIQ+ personen, de vrijheid van meningsuiting en om wel of niet te geloven.

Op deze pagina vindt u alle informatie over ons standpunt over gezond Den Haag. Het volledige verkiezingsprogramma kunt u hier vinden. 

Wij nemen actie.

Doe jij dat ook?