Geen plaats voor criminaliteit

Den Haag wil geen thuis zijn voor zware en ondermijnende criminaliteit. Dat pakken we dan ook fors aan. De VVD wil meer integrale handhavingsacties, waarbij gemeente en politie samen met andere handhavende instanties een gebied schoonvegen. Deze acties waarbij geld, drugs en dure auto’s in beslag worden genomen, hebben een afschrikwekkend effect.

▶ De VVD wil van een tiental naar minimaal vijftien integrale handhavingsacties per jaar, met meer nadruk op Scheveningen in het hoogseizoen.

▶ Winkels die als dekmantel worden opgezet om zo crimineel geld wit te wassen krijgen geen plek in Den Haag. Het vergunningenbeleid zoals toegepast in de Weimarstraat wil de VVD uitbreiden naar andere straten en wijken waar ondermijnende criminaliteit wordt gesignaleerd. Zo voorkomen we een waterbedeffect.

▶ De VVD wil ondermijnende criminaliteit op bedrijventerreinen aanpakken door in te zetten op preventie en signalering. Het (anoniem) melden van situaties die niet pluis lijken, moet makkelijker worden voor ondernemers. De gemeente moet ondernemers voorlichten. Hierbij is coördinatie tussen gemeente, politie en Stichting Bedrijventreinen Haaglanden belangrijk.

▶ De VVD pleit voor een directere en kortere lijn tussen de gemeente, de politie en het OM bij afhandeling van veelvoorkomende criminaliteit. Het gaat hier om gevallen waar zorg nodig is vanwege achterliggende problematiek ook als het strafrecht onvoldoende aanknopingspunten biedt voor vervolging.

▶ Wapens moeten de stad uit. De integrale handhavingsacties moeten ook hierop gericht zijn. De VVD wil doorgaan met inleveracties waarbij mensen straffeloos wapens kunnen inleveren. Preventief fouilleren en cameratoezicht dragen bij aan het veiligheidsgevoel en leveren ook echt resultaat op. De VVD steunt uitbreiding van deze instrumenten bij onveilige situaties in de stad.

▶ Jongeren moeten al zeker geen wapens hebben. Een aantal winkels verkoopt al geen messen meer aan jongeren. De VVD wil dit soort afspraken met meer winkels maken. In samenwerking met scholen kan de gemeente met de politie overgaan tot onaangekondigde lockercontroles. De VVD steunt landelijke afspraken hierover.

▶ De VVD wil dat er naast handhaving ook wordt ingezet op preventie. Dit betekent goed jeugdbeleid om te voorkomen dat jongeren de criminaliteit inrollen. Het is belangrijk dat is inzichtelijk is en optreden wordt tegen netwerken en locaties waar jongeren geronseld worden.

Wij nemen actie.

Doe jij dat ook?