Veilig over straat

De openbare ruimte is van ons allemaal. De VVD vindt het daarom belangrijk dat iedereen zich daar veilig en vrij kan voelen in Den Haag. Zolang vrouwen op straat worden nageroepen en uitgescholden, of intimidatie en geweld tegen LGHBTIQ+ personen plaatvindt, is er van echte veiligheid in Den Haag geen sprake. Als mensen zich niet veilig voelen in de openbare ruimte, moet dit gemeld kunnen worden en moet de gemeente hier werk van maken. Daarnaast moet er stevig worden opgetreden als mensen te maken hebben met discriminatie, intimidatie en geweld.

▶ Straatintimidatie is onacceptabel en willen we dan ook strafrechtelijk aanpakken. Zodra de seinen op groen staan, passen we hiertoe de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aan. Afhankelijk van het feit volgt bij minderjarige daders eerst een stevig gesprek met dader én ouders, gevolgd door een passende maatregel of sanctie. Nog beter is een preventieve aanpak. Multiproblematiek moet in een vroeg stadium gesignaleerd en aangepakt worden, met oog voor de rol en verantwoordelijkheid van ouders, naast de eigen verantwoordelijkheid van de minderjarige.

▶ Het melden van onveilige aanvoelende straten of situaties moet laagdrempelig en snel zijn. Via de website van de gemeente of de app moet melding gemaakt kunnen worden, zodat de gemeente maatregelen kan nemen, bijvoorbeeld door extra verlichting of cameratoezicht.

▶ Seksueel grensoverschrijdend gedrag zoals seksuele intimidatie of seksueel geweld is onacceptabel en moet hard gestraft worden. De VVD wil samen met jongeren onveilige plekken in Den Haag beter in kaart brengen zodat seksuele intimidatie op straat of tijdens het uitgaan geen kans meer krijgt. Ook wordt de campagne ‘Ben je oké?’ tegen seksueel ongewenst gedrag duurzaam doorgezet. Om seksueel geweld bij jongeren tegen te gaan moet er betere coördinatie tussen jeugdhulp en onderwijs komen.

▶ Bijzondere aandacht gaat uit naar het aanpakken van discriminatie, intimidatie en geweld, bijvoorbeeld tegen LHBTIQ+ personen en het optreden tegen antisemitisme. Voorzieningen als Roze in Blauw en Den Haag Meldt worden onder de aandacht gebracht. 

▶ Hardnekkige overlastgevers, of het nou in zwembaden, op pleinen of in parken is, krijgen vaker een gebiedsverbod opgelegd en worden bij herhaling beboet of strafrechtelijk vervolgd.

▶ Bedelen veroorzaakt overlast en een gevoel van onveiligheid. De VVD wil dat het bedelverbod gehandhaafd wordt. Bedelen is uiteindelijk niet de oplossing, gerichte hulp is dat wel.

▶ Veilig over straat betekent ook veilig in het openbaar vervoer. De VVD vindt het belangrijk dat mensen na een gezellig avondje stappen weer veilig naar huis kunnen. In samenwerking met HTM willen we inzetten op meer aanwezigheid van boa-controleurs in bussen en trams tijdens de avonduren, maar ook overdag. Het inzetten van nieuwe technologie door kwalitatief betere camera’s is belangrijk om overlast tegen te gaan en hardnekkige overlastgevers beter in beeld te krijgen.

Wij nemen actie.

Doe jij dat ook?