Verkiezingsprogramma 2022-2026

Klik hier voor onze Standpunten

Klik hier voor het verkiezingsprogramma 2022-2026.

Samen aan de slag. Voor een Veilig en Vrij Den Haag.

Anne Mulder nam vrijdagochtend 1 oktober als lijsttrekker van de Haagse liberalen het verkiezingsprogramma van zijn partij in ontvangst. Hij is blij met de plannen die daarin staan: “Mensen voelen zich veilig en vrij als een stad leefbaar is en oog heeft voor hun problemen. Daarom pakken we verkeeraso’s, afvalhufters en criminelen hard aan. We willen dat mensen kunnen rekenen op een stadsbestuur dat veiligheid prioriteit geeft en daarom willen we 100 extra handhavers. We willen groene wijken die goed bereikbaar zijn en voldoende voorzieningen hebben. We willen een schone stad waarin mensen niet worden beperkt door onnodige regels en gedoe. Dat geldt zeker voor ondernemers. Zij moeten de ruimte hebben te ondernemen en zo banen te creëren. We willen een dienstbare overheid voor ondernemers en Hagenaars.”

De Haagse VVD wil een leefbaar en veilig Den Haag waar mensen in vrijheid kunnen leven. Een groene stad waar je goed kan wonen, werken en recreëren. Dit staat in het nieuwe verkiezingsprogramma ‘Voor een Veilig en Vrij Den Haag: Samen aan de slag’. Het verkiezingsprogramma, dat door de leden van de Haagse VVD nog moet worden vastgesteld, is opgesteld door een commissie onder voorzitterschap van Ciska Scheidel. Zij overhandigde het verkiezingsprogramma vandaag aan Petra Ginjaar, voorzitter van de Haagse VVD. Ginjaar en Scheidel: “We willen samen met Hagenaars aan de slag om verder te werken aan een veilige en vrije stad. Den Haag ís al prachtig en dat willen we behouden en uitbouwen. De stad groeit en we staan voor grote uitdagingen. We komen met realistische oplossingen. Deze uitdagingen willen we met dit programma samen met de Haagse wijken aangaan.”

De Haagse VVD wil de goedwillende Hagenaars vertegenwoordigen die iets van hun leven willen maken en goed willen wonen in een mooie stad als Den Haag. “Wij kiezen vanuit het liberalisme voor praktische oplossingen en de menselijke maat zónder de belastingen te verhogen. Den Haag wil een partij die de problemen aanpakt, haalbare oplossingen zoekt en niet met angstbeelden komt”, benadrukt Mulder.

Die praktische oplossingen zijn bijvoorbeeld ondergrondse parkeergarages voor fietsers en auto’s, vergroening van de straten, een investerings- en isolatiefonds. “Wij zijn ervan overtuigd dat je én kan vergroenen én de stad leefbaar kan houden voor autobezitters. Wij kiezen er niet voor om auto’s de stad uit te duwen, maar we willen de ruimte slimmer indelen en mensen verleiden om wat vaker de fiets, of het openbaar vervoer te nemen. Dit vraagt om serieuze investeringen in auto, openbaar vervoer, fietsen en lopen.”, legt Mulder uit.

Wij nemen actie.

Doe jij dat ook?