Den Haag gezond

In 2020 werden we overvallen door het coronavirus. Het coronavirus toonde niet alleen het belang van goede zorg en de ongekende inzet van zorgmedewerkers, maar maakte ook het informele netwerk zichtbaar. De zelfredzaamheid en behulpzaamheid van Hagenaars werd tijdens de coronacrisis zichtbaarder dan ooit.

Het merendeel van de Hagenaars regelt de zaken zelf of doet een beroep op het eigen netwerk. De VVD gelooft erin dat mensen het liefst zo min mogelijk afhankelijk willen zijn van zorg of hulp vanuit de gemeente. Uiteraard is ziek zijn geen keuze. Dus wanneer het niet anders kan, moet de gemeente samen met andere overheidsorganisaties zorgen voor kwalitatief goede en betaalbare zorg voor iedereen die dit nodig heeft. Daarbij moet het beleid gericht zijn op wat mensen (nog) wel kunnen, in plaats van wat zij niet kunnen.

Op deze pagina vindt u alle informatie over ons standpunt over gezond Den Haag. Het volledige verkiezingsprogramma kunt u hier vinden. 

Wij nemen actie.

Doe jij dat ook?