Sport: Den Haag in beweging.

Sport is niet alleen leuk, maar ook goed voor lichaam en geest. Goede sportvoorzieningen dragen bij aan een gezonde, sportieve en leefbare stad. De VVD wil dat buiten bewegen wordt gestimuleerd en dat de stad daartoe uitnodigt. Dit doen we niet alleen met voldoende sportparken, speeltuinen en playgrounds, maar in de hele inrichting van de stad. We stimuleren kinderen vroeg om te gaan bewegen, voor een betere gezondheid en betere prestaties op school. De VVD wil dat de gemeente afspraken maakt met het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs over meer bewegen op school. Hierbij maken we zoveel mogelijk gebruik van het aanbod van sportverenigingen in Den Haag en stimuleren we onderlinge competities. Dit bevordert de aanwas van de verenigingen en zo ontdekken we de sporttalenten van de toekomst. Voor studenten in het middelbaar en hoger onderwijs verruimen we de mogelijkheden te sporten door meer aandacht voor studentensport.

De VVD wil dat de gemeente zich dienstbaar opstelt naar sportverenigingen. Sportverenigingen moeten bij één sportloket terecht kunnen met al hun vragen, van sportbeleid tot verbouwplannen van sportaccommodaties. Ook hebben sportverenigingen belang bij duidelijk, consistent en bovenal voorspelbaar beleid. De wethouder sport gaat over programma’s die sport en beweging als middel inzetten, bijvoorbeeld voor integratie.

▶ De VVD wil dat de openbare ruimte uitnodigt tot bewegen met routes voor (hard)lopen of fietsen, het toegankelijk maken van groen en brede trottoirs, maar ook van creatievere plekken als platte daken en het aanbrengen van sportbelijning op parkeerplaatsen.

▶ De VVD wil dat scoutingverenigingen ook worden aangemerkt als sportvereniging, aangezien zij ook beweging bevorderen door outdoor- en indooractiviteiten.

▶ De VVD vindt veiligheid op en naast het veld van groot belang. Geweld langs en op sportvelden wordt niet getolereerd. De Haagse Norm en John Blankenstein Foundation zijn leidend bij een veilige sociale omgang. We stimuleren dat alle vrijwilligers een verklaring omtrent gedrag (VOG) aanvragen.

▶ Met de groei van de stad moeten ook de sportvoorzieningen meegroeien. De VVD kiest ervoor te investeren in sporthallen in de Binckhorst en Loosduinen. Voor de Haagse zwembaden wil de VVD kijken naar ruimere openingstijden, om de zwembaden beter exploitabel te maken.

▶ De VVD wil bestaande sportvoorzieningen goed onderhouden en daarvoor budget reserveren. Door bij renovatie en nieuwbouw ook te verduurzamen zetten we beschikbaar (landelijk) verduurzamingsbudget slim en effectief in. Voor de toekomst – vanaf 2026 – maakt de gemeente een plan samen met sportverenigingen, ondernemers en bewoners voor het investeren in nieuwe sportvoorzieningen. De gemeente legt de sportambities vast in een langetermijnplan.

▶ Voor de plannen in Den Haag Zuidwest betrekken we ADO Den Haag bij het opzetten van de sportinfrastructuur.We dragen met trots de activiteiten van onze Sportcampus uit. Met de gemeente Leidschendam-Voorburg maakt de gemeente goede afspraken over het gebruik van voorzieningen door inwoners van de Binckhorst. Binnen het CID zorgen we voor voldoende sportvoorzieningen.

Wij nemen actie.

Doe jij dat ook?