Gezond en gelukkig oud worden.

Het aantal senioren in Den Haag groeit. Naar schatting zullen er in 2025 circa 10.000 extra Hagenaars boven de 65 jaar zijn ten opzichte van 2020. Dit betekent ook een verandering in wensen en behoeften. Het is belangrijk om met senioren te kijken naar hoe zij in Den Haag prettig oud kunnen worden. De VVD wil daarbij voldoende aandacht voor het tegengaan van eenzaamheid.

▶ De VVD wil dat senioren gezond en gelukkig in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen met voldoende passende voorzieningen. Woonconcepten waar meerdere generaties onder één dak wonen kunnen hieraan bijdragen. Daarnaast wil de VVD senioren bewust maken van de regeling voor passend wonen, zodat zij samen met een seniorenmakelaar kunnen kiezen voor het doorstromen naar een passende woning in de buurt. Zorginnovatie kan helpen bij langer thuis blijven wonen.

▶ De VVD wil Haags Ontmoeten uitbreiden over de hele stad. Senioren, bijvoorbeeld met beginnend regieverlies, ervaren Haags Ontmoeten als een gezellige en laagdrempelige voorziening. Het voelt als een woonkamer, niet als een ziekenhuis. Door te investeren in meer Haags Ontmoeten-plekken wordt duurdere dagbesteding voorkomen.

▶ Bewegen is van essentieel belang om Hagenaars vitaal te houden. De VVD wil sporten bij senioren stimuleren.

Wij nemen actie.

Doe jij dat ook?