Kritiek op milieuzone langs Haagse kust: ‘Haven wordt de nek omgedraaid’

Eind december presenteerde het college B en W een plan voor een nul-emissiezone in het centrum en een brede strook langs de kust. Op termijn mogen bestelbusjes en vrachtwagens hier alleen nog elektrisch rijden. Dit moet de luchtvervuiling, stikstofuitstoot, geluidsoverlast en CO₂-uitstoot terugdringen. Vooral de milieuzone langs de kust is omstreden, bleek donderdag in het […]

Aangenomen moties van 20 december

  Lees de motie hier: https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/13649281/1/VVD_4+motie+Focus+op+kleinschalige+bronnen   Lees de motie hier: https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/13649253/1/VVD_9+motie+Veilig+oversteken+in+30+km+zones   Lees de motie op: https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/13649176/1/VVD_6+motie+Minder+inhuur   Lees de motie hier: https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/13649362/1/VVD_8+motie+Schouwen+schouwen+schouwen

Aangenomen!

Tijdens de raad van 14 december heeft de Haagse VVD meerdere moties en amendementen ingediend. Lees hieronder een selectie: Lees het amendement op: https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/13629678/1/F_C+VVD+amendement+Herinner+de+Joodse+buurt Lees de motie op: https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/13629680/1/F_1+VVD+motie+Gastvrije+binnenstad%2C+ook+als+je+met+de+auto+komt   Lees de motie op: https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/13629682/1/F_3+VVD+motie+Maak+van+de+binnenstad+geen+openluchtmuseum

De Haagse Hertjes blijven!

Vanmiddag kwam prachtig nieuws naar buiten! Het kabinet ziet af van het besluit om vanaf 1 juli volgend jaar geen nieuwe dam- en edelherten meer toe te laten in de kampen. Dit betekent dat de Hertenkampen in Den Haag behouden blijven!

De mooie grote kerstboom staat

In een aangenomen motie van de VVD is toegezegd dat er een kerstboom zou komen op het Plein. De renovatie van het Binnenhof in volle gang is, met flinke overlast en hinder voor bewoners, ondernemers en bezoekers van de binnenstad als gevolg. De kerstboom draagt bij aan een Haagse binnenstad die leefbaar en gezellig blijft; […]

Initiatiefvoorstel Haagse Kracht

De Haagse VVD uit kritiek op het gebrek aan inspraak van bewoners bij de vestiging van opvanglocaties voor asielzoekers, zorgdoelgroepen of daklozen in Den Haag. Omdat het college dit niet wil aanpassen, heeft de fractie een eigen plan gepresenteerd om buurtbewoners en ondernemers recht te geven op inspraak, voordat het college besluit dat ergens een […]

Den Haag Centraal veilig voor iedereen

De Haagse VVD, ChristenUnie SGP en de PVV hebben de burgemeester gevraagd om samen met andere grote stationssteden een oproep te doen aan het Rijk om demonstraties in stationshallen te verbieden uit het oogpunt van veiligheid en toegankelijkheid. Lotte van Basten Batenburg: “Zo’n betoging in de stationshal is ronduit intimiderend als je er als gewone […]

Aanpak Dakloosheid: Raadslid Minke Hofstra spreekt zich uit

In een recent interview met Omroep West heeft raadslid Minke Hofstra haar zorgen geuit over de aanpak van dakloosheid in onze stad. Het gesprek kwam naar aanleiding van groeiende klachten van bewoners in de buurt van woontorens genaamd ‘The Roofs’ aan het Maria Stuartplein. De bewoners van deze torens ervaren veel overlast en maken zich […]