Terug naar nieuwsoverzicht

Den Haag Centraal veilig voor iedereen

De Haagse VVD, ChristenUnie SGP en de PVV hebben de burgemeester gevraagd om samen met andere grote stationssteden een oproep te doen aan het Rijk om demonstraties in stationshallen te verbieden uit het oogpunt van veiligheid en toegankelijkheid. Lotte van Basten Batenburg: “Zo’n betoging in de stationshal is ronduit intimiderend als je er als gewone reiziger of als medewerker doorheen moet. Het belemmert de toegankelijkheid van het station en voelt onveilig, zeker voor de Joodse gemeenschap. Dit zou moeten worden verboden op een treinstation.“

Nadat andere stations er de afgelopen weken al aan moesten geloven, heeft een groep mensen Den Haag Centraal dinsdagavond gebruikt voor een anti-Israël betoging. Demonstranten bezetten een deel van het station en scandeerden onder andere haatdragende, antisemitische leuzen. De Haagse VVD, ChristenUnie SGP en PVV willen van burgemeester Van Zanen weten waarom deze demonstratie ruim baan heeft gekregen.

De NS en ProRail hebben gemeenten en het veiligheidsberaad gevraagd om sneller in te grijpen bij demonstraties in stations. Zij constateren dat door de demonstraties reizigers niet onbelemmerd van het OV gebruik kunnen maken. Zij noemen stations ongeschikt voor demonstraties en vragen (dreigende) ontwrichting van de transferfunctie van stations te voorkomen. De drie partijen zijn het eens met de stationsbeheerders en vinden dat het openbaar vervoer veilig en toegankelijk moet zijn. “De veiligheid van reizigers en medewerkers op het stations moet absolute prioriteit hebben.”

Lees de vragen hieronder:


 

Schriftelijke vragen: Den Haag Centraal veilig voor iedereen

Indieners: Lotte van Basten Batenburg (Haagse VVD), Judith Klokkenburg (ChristenUnie/SGP), Sebastian Kruis (PVV)

 

Datum: 22 november 2023

 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

 

Dinsdag 21 november heeft een groep mensen Den Haag Centraal gebruikt voor een anti-Israël demonstratie. Door de demonstranten werden onder andere haatdragende, antisemitische leuzen gescandeerd.

 

Naar aanleiding hiervan en overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de leden Lotte van Basten Batenburg (Haagse VVD), Judith Klokkenburg (ChristenUnie/SGP) en Sebastian Kruis (PVV) de volgende vragen:

 

 1. Waarom is de demonstratie in de stationshal van Den Haag Centraal gefaciliteerd?

 

 1. Is de demonstratie aangemeld? Zo ja, graag nadere toelichting wanneer, door wie en wat er is gemeld en hoe hiermee is omgegaan. Zo nee, graag een toelichting op wanneer de politie en gemeente op de hoogte waren van de demonstratie en hoe vervolgens is gehandeld.

 

 1. Wat vindt de NS, als huisbaas van het station, van de demonstratie? Hebben zij toestemming gegeven? Zo nee, is er sprake van huis/lokaalvredebreuk en hoe is hierop gehandhaafd?

 

Station Den Haag Centraal is onderdeel van een veiligheidsrisicogebied, zo aangewezen in de Algemene Maatregel van Bestuur ‘Besluit opsporing terroristische misdrijven’ d.d. 21 december 2006.

 

 1. Waarom is station Den Haag Centraal aangewezen als veiligheidsrisicogebied? Is de burgemeester van mening dat deze aanwijzing terecht is en in stand dient te blijven? Graag een toelichting.

 

 1. Welke beperkingen vloeien voort uit de aanwijzing? Op welke manier wordt hieraan uitvoering gegeven?

 

 1. Vindt de burgemeester het Centraal Station, met het oog op deze aanwijzing, een geschikte plek om demonstraties te faciliteren? Graag een toelichting.

 

De NS en ProRail hebben gemeenten en het veiligheidsberaad gevraagd om sneller in te grijpen bij demonstraties in stations. Zij constateren dat door de demonstraties reizigers niet onbelemmerd van het OV gebruik kunnen maken. Zij noemen stations ongeschikt voor demonstraties en vragen (dreigende) ontwrichting van de transferfunctie van stations te voorkomen.

 

De Haagse VVD, ChristenUnie/SGP en de PVV zijn het eens met de stationsbeheerders en vinden dat het openbaar vervoer veilig en toegankelijk moet zijn. De veiligheid van reizigers en medewerkers op het stations moet absolute prioriteit hebben. De stationshal is een belangrijke openbare plek, waar mensen zich te allen tijde veilig moeten kunnen bevinden en bewegen.

 

 1. Hoe is de veiligheid en vrije doorgang van treinreizigers geborgd tijdens de demonstratie?

 

 1. Hoe is de veiligheid van (leden van) de Joodse gemeenschap geborgd?

 

 1. Wat vindt de burgemeester ervan dat deze demonstratie, waarbij haatdragende leuzen worden gescandeerd, op het Centraal Station is gehouden? Hoe kijkt hij naar de angst die deze demonstratie met haatdragende leuzen, ook nu weer op een belangrijke publieke plek, de Joodse gemeenschap inboezemt?

 

 1. Is de burgemeester bereid om samen met andere grote stationssteden een oproep te doen aan het Rijk om demonstraties in stationshallen te verbieden uit het oogpunt van veiligheid en toegankelijkheid?

 

Op social media zijn beelden te zien dat mensen die de demonstranten kritisch aanspreken worden weggestuurd.

 

 1. Waarom is ervoor gekozen om mensen die vreedzaam een reactie gaven op de demonstratie weg te sturen? Wat vindt de burgemeester ervan dat dit is gebeurd? Wat gaat de burgemeester doen om te voorkomen dat dit nogmaals gebeurt?

 

Lotte van Basten Batenburg                                  Judith Klokkenburg                               Sebastian Kruis

Haagse VVD                                                               ChristenUnie/SGP                                 PVV

 

 

Deel dit op social media