Caroline: De huisvesting en voorzieningen voor studenten staat onder druk’

Een langere versie van dit artikel verscheen eerder bij DenHaagFM DEN HAAG – De Haagse politiek wil alles uit de kast trekken om het lerarentekort in de stad aan te pakken. Donderdagmiddag spreken zij in een commissiedebat over het onderwijs in geheel, maar voor veel partijen ligt de focus op het tekort aan onderwijzers. Ook […]

Caroline: zorgen over de basisvaardigheden van Haagse leerlingen

Een flink deel van de leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs (vo) heeft nog niet de reken- en wiskundevaardigheden die nodig zijn voor het succesvol vervolgen van hun vmbo/havo/vwo- opleiding. Ook kun je zonder deze basisvaardigheden is het lastig om later goed en zelfstandig te functioneren in de maatschappij. Dit blijkt uit een […]

Caroline Peeck: “Ga in gesprek met ondernemers”

Bron: Telegraaf, door Tanja Verkaik. Ondernemers Bart de Tombe en Melis‐ sa Riem Vis van het bedrijf APK-oké in Den Haag voelen zich in de wielen gereden door de gemeen‐ te Den Haag. Vanwege de komst van een tijdelijke busbaan moet het succesvolle keurstation verkas‐ sen. „Naar ons alternatieve plan wordt niet geluisterd, het opschuiven […]

Werken aan verkeersveiligheid rondom sportclubs

VVD-raadslid Caroline Peeck zet zich actief in voor de realisatie van sportzones rondom sportclubs in Den Haag. Deze sportzones zijn te vergelijken met schoolzones, waarop duidelijk op de weg wordt aangegeven dat er een school is, en waar men alert moet zijn op bijvoorbeeld overstekende kinderen.

Schriftelijke Vragen: maak de Machiel Vrijhoekenlaan weer veilig

De Machiel Vrijhoekenlaan staat al jaren bekend als onveilige straat. Er zijn heftige ongelukken gebeurd en buurtbewoners vragen al geruime tijd om actie. Aan buurtbewoners is meerdere keren beloofd om de verkeerssituatie aan te pakken, maar tot op heden zijn deze woorden niet omgezet in daden. De komende jaren wordt het naar verwachting ook nog […]

Schriftelijke vragen: maak de Torenstraat veilig

Indieners: Lotte van Basten Batenburg, Caroline Peeck (Haagse VVD) Datum: 7 november 2023 Aan de voorzitter van de gemeenteraad, Tijdens de afgelopen regenachtige weken heeft de fractie van de Haagse VVD veel klachten ontvangen van buurtbewoners over de veiligheid van de Torenstraat. In het donker, en zeker in de regen, is het zebrapad en de […]

“De situatie in de Torenstraat is levensgevaarlijk!”

De Haagse VVD wil dat het college per direct maatregelen neemt om Torenstraat veilig te maken. Uit klachten van buurtbewoners blijkt dat de belijning en de zebrapaden op de Torenstraat in het donker, en zeker in de regen, volkomen onzichtbaar zijn na de herinrichting. Dit levert dagelijks gevaarlijke situaties en bijna-aanrijdingen op. Ook komen automobilisten […]

Caroline onderzoekt: Hoe veilig zijn de fietsroutes naar sportverenigingen?

Fietsveiligheid in Den Haag staat hoog op de agenda van raadslid Caroline Peeck. Caroline deed de afgelopen tijd de fietsroutes inspecteren om zo te kijken hoe veilig ze zijn. Vanochtend deelde zij haar bevindingen bij de ochtendshow van DenHaagFM: ‘Bob staat Op’.  Het onderzoek van Peeck werd aangewakkerd door de constatering dat er weinig aandacht […]

Caroline onderzoekt

Afgelopen maandag was raadslid Caroline Peeck te gast bij Bob staat Op. Zij was bij deze radioshow te gast om te praten over haar onderzoek naar veilig fietsen in Den Haag. Iedere dag stond Caroline namelijk bij een andere school, om te kijken hoe veilig het is om naar deze school te komen op de […]