Pas betaald parkeren op Kijkduin als de laatste bouwhekken weg zijn.

Afgelopen gemeenteraad heeft de Haagse VVD verschillende moties ingediend die door een meerderheid van de partijen gesteund zijn en daarmee zijn aangenomen. We vertellen graag meer over het initiatief: pas betaald parkeren op Kijkduin als de laatste bouwhekken weg zijn. Pas betaald parkeren op Kijkduin als de laatste bouwhekken weg zijn – Caroline  Naast de […]

Maak samen met de buurt een goed plan voor opvang

De Haagse VVD wil dat het debat over de mogelijke opvang van meer dan 700 mensen in het voormalig Haga-ziekenhuis wordt uitgesteld tot na de zomer. Raadsleden Caroline Peeck en Lotte van Basten Batenburg willen dat de wethouder eerst in gesprek gaat met bewoners en ondernemers om een aangepast plan uit te werken dat kan […]

Na motie VVD: Ook voor ondernemers Hoefkade een ontheffing

Ondernemers bij de Hoefkade krijgen, net als de bewoners, een ontheffing als de pollers worden vervangen voor camera’s. Een voorstel van de VVD hierover is bij de gemeenteraad van 30 mei aangenomen. Sinds de verkeersafsluiting in 2020 op de Hoefkade en de Parallelweg is ingegaan, moeten zowel ondernemers als bewoners flink omrijden. Dit leidt dagelijks […]

Caroline: De huisvesting en voorzieningen voor studenten staat onder druk’

Een langere versie van dit artikel verscheen eerder bij DenHaagFM DEN HAAG – De Haagse politiek wil alles uit de kast trekken om het lerarentekort in de stad aan te pakken. Donderdagmiddag spreken zij in een commissiedebat over het onderwijs in geheel, maar voor veel partijen ligt de focus op het tekort aan onderwijzers. Ook […]

Caroline: zorgen over de basisvaardigheden van Haagse leerlingen

Een flink deel van de leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs (vo) heeft nog niet de reken- en wiskundevaardigheden die nodig zijn voor het succesvol vervolgen van hun vmbo/havo/vwo- opleiding. Ook kun je zonder deze basisvaardigheden is het lastig om later goed en zelfstandig te functioneren in de maatschappij. Dit blijkt uit een […]

Caroline Peeck: “Ga in gesprek met ondernemers”

Bron: Telegraaf, door Tanja Verkaik. Ondernemers Bart de Tombe en Melis‐ sa Riem Vis van het bedrijf APK-oké in Den Haag voelen zich in de wielen gereden door de gemeen‐ te Den Haag. Vanwege de komst van een tijdelijke busbaan moet het succesvolle keurstation verkas‐ sen. „Naar ons alternatieve plan wordt niet geluisterd, het opschuiven […]

Werken aan verkeersveiligheid rondom sportclubs

VVD-raadslid Caroline Peeck zet zich actief in voor de realisatie van sportzones rondom sportclubs in Den Haag. Deze sportzones zijn te vergelijken met schoolzones, waarop duidelijk op de weg wordt aangegeven dat er een school is, en waar men alert moet zijn op bijvoorbeeld overstekende kinderen.