Terug naar nieuwsoverzicht

Haagse VVD wil debat over opvang in voormalig Haga-ziekenhuis uitstellen tot na zomerreces

De Haagse VVD wil het debat over de mogelijke opvang van meer dan 700 mensen in het voormalig Haga-ziekenhuis uitstellen tot na het zomerreces om nu écht in gesprek te gaan met mensen. “De afgelopen weken is wel gepraat, maar zonder enige bereidheid om te luisteren. Wij willen dat de gemeente naast bewoners en ondernemers gaat staan, in plaats van er tegenover. Deze mensen zijn niet tegen opvang, maar willen het samen vormgeven. Neem hen serieus!” aldus raadsleden Caroline Peeck en Lotte van Basten Batenburg.

Volgens de VVD biedt uitstel het college de gelegenheid om eerst uitgebreid in gesprek te gaan met bewoners en ondernemers om vervolgens met een gedragen voorstel te komen.

De liberalen hebben het college al in december 2023 gevraagd om de plannen voor de tijdelijke invulling samen met bewoners en ondernemers te maken. Helaas heeft het college dit nagelaten en een onafgestemd plan voor de opvang van zo’n 750 mensen gemaakt. Van Basten Batenburg zegt hierover: “Het vertrouwen van mensen is geknakt. Ze lopen tegen een muur aan bij de gemeente. Dat is pijnlijk. Dit is niet hoe een gemeente hoort om te gaan met haar inwoners. Maar er is nog een kans om dit te herstellen. Wij willen dat de gemeente die kans pakt. “

Raadslid Peeck voegt daaraan toe: “Het is belangrijk dat we de tijd nemen om de zorgen en wensen van onze bewoners en ondernemers serieus te nemen. Alleen zo kunnen we tot een plan komen dat breed gedragen wordt en de leefbaarheid in de buurt waarborgt. Daarom is het cruciaal om dit debat na het zomerreces te voeren .”

Mocht een meerderheid van de raad toch voor de zomer willen besluiten over het huidige plan, dan bereiden de VVD-raadsleden Peeck en Van Basten Batenburg zich voor om het plan aan te passen. Zij willen onder andere dat in overleg de omvang en samenstelling van groep alsnog wordt herzien en dat bewoners en ondernemers in een operationeel overleg zitting nemen, zodat zij mede beslissen over de maatregelen.

Deel dit op social media