Terug naar nieuwsoverzicht

VVD wil geen opvang minderjarige asielzoekers tussen twee scholen

De Haagse VVD vindt het schandalig dat het college buurtbewoners totaal overvalt met de plaatsing van alleenstaande minderjarige asielzoekers in het B-aparthotel Kennedy, precies tussen een basisschool en een middelbare school. Zonder de buurt te betrekken worden hier vanaf volgende week 50 minderjarige asielzoekers geplaatst. De liberalen willen dat het college zijn besluit terugdraait: geef Hagenaars inspraak!

Buurtbewoners trokken bij de Haagse VVD aan de bel toen zij werden overvallen door het nieuws. Uit hun berichten blijkt dat er op geen enkele manier rekening is gehouden met de omgeving en dat er geen enkel overleg heeft plaatsgevonden met de buurt. “We kregen de ene na de andere mail van bezorgde en boze buurtbewoners. Het college heeft de buurt voor een voldongen feit geplaatst. Het is schandalig dat een deel van de bewoners zelfs in de krant moest lezen dat er asielzoekers in hun achtertuin worden geplaatst.” zegt fractievoorzitter Lotte van Basten Batenburg.

“Wie bedenkt het om getraumatiseerde tieners in een wijk tussen twee scholen in te zetten, met z’n 3en of 4en in een studiootje gepropt, zonder enig toezicht buiten? Dit is vragen om problemen! Dat het college dit doet zonder de buurt op wat voor manier dan ook te betrekken, toont aan dat dit college lak heeft aan wat de Haagse burger ervan vindt,” aldus Van Basten Batenburg.

De Haagse VVD wil dat het college inwoners de kans geeft op inspraak, voordat er een besluit wordt genomen over de opening van opvanglocaties in hun buurt. “Mensen mogen in Den Haag ongeveer overal over mee praten, van ORAC’s tot de breedte van een fietspad, maar als er een opvang in de buurt wordt geopend krijgen ze zo laat mogelijk een mededeling in de brievenbus. Dit zijn ingrijpende beslissingen voor een buurt, juist dan hoor je mensen te horen en hun zorgen serieus mee te wegen, voordat je een besluit neemt.” De VVD kondigt aan met een initiatiefvoorstel te komen, als het college zelf niet tot inkeer komt. Lees hieronder de ingediende schriftelijke vragen.

 


 

Schriftelijke vragen: Geef inwoners recht op inspraak
Indieners: Lotte van Basten Batenburg (Haagse VVD)

Datum: 29 september 2023

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 28 september werden buurtbewoners van het B-aparthotel Kennedy totaal overvallen door het nieuws dat er vanaf 1 oktober 50 minderjarige asielzoekers geplaatst worden. De Haagse VVD heeft diverse berichten ontvangen van bezorgde Hagenaars, omdat het college hen geen enkele ruimte voor inspraak geeft over deze belangrijke beslissing voor hun buurt. Bovendien staat dit hotel direct tussen een basisschool en een middelbare school en hebben zij, na zelf contact te hebben gezocht met de gemeente, vernomen dat er geen toezicht buiten het hotel komt.

Naar aanleiding hiervan en overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Lotte van Basten Batenburg van de Haagse VVD de volgende vragen:

1. Kan het college omschrijven hoe de participatie voor de plaatsing van ORAC’s en de herinrichting van een weg verloopt? Welke stappen worden hiervoor doorlopen?

2. Kan het college stap voor stap omschrijven hoe de participatie voor de vestiging van een opvang voor asielzoekers is vormgegeven?

3. Wat vindt het college ervan dat een deel van de bewoners dit nieuws uit de krant moest lezen, in plaats van netjes door de gemeente te zijn geconsulteerd? Wat zegt dit over de omgang van de gemeente met haar inwoners?

4. Waarom heeft het college er voor gekozen om de wijk voor een voldongen feit te zetten?

5. Waarom vindt het college dit een geschikte locatie? In het antwoord graag uitgebreid ingaan op de ligging tussen twee scholen, te weten de Annie M.G. Schmidt basisschool aan de Jacob De Graefflaan en het Sorghvliet Gymnasium aan de Johan de Wittlaan.

Vanuit de buurt heeft de fractie van de VVD vernomen dat er geen toezicht komt buiten het hotel door het COA. Het college schrijft in het collegebesluit dat er 24 uur toezicht is door het COA.

6. Wat is waar? Indien er wel toezicht komt, waarom worden bewoners nog ongeruster gemaakt dan ze al zijn door te vertellen dat er geen toezicht komt? Indien er geen toezicht komt buiten, waarom niet?

Bewoners hebben van de gemeente gehoord dat er ook geen extra toezicht van politie of handhavers zal komen. Dit terwijl er nu al veel overlast is van drugsgebruik en drugshandel in de omgeving en overlast wordt gemeld van het shortstay-hotel, dat vaker dienstdoet als goedkope feestlocatie voor groepen jongeren.

7. Klopt het dat er geen toezicht komt buiten het pand? Zo ja, waarom laat het college deze bewoners aan hun lot over? Zo nee, hoe kan het dat bewoners deze zorgwekkende mededeling krijgen vanuit de gemeente en vindt het college dit zorgvuldig?

Het college schrijft: “Er zal aandacht zijn voor tijdige en zorgvuldige communicatie met omwonenden.”

8. Kan het college toelichten wat er tijdig en zorgvuldig aan is om bewoners een week van tevoren te overvallen met een brief (en nog erger: via de krant) dat er minderjarige asielzoekers in hun achtertuin komen te wonen?

9. Heeft het college begrip voor de enorme zorgen om de veiligheid van de door het besluit overvallen buurtbewoners? Graag een toelichting.

10. Is het college bereid om dit besluit terug te draaien?

11. Is het college bereid om inwoners volwaardige inspraak te geven bij dit soort belangrijke beslissingen over hun buurt? Zo nee, waarom niet?

Lotte van Basten Batenburg
Haagse VVD

Deel dit op social media