Terug naar nieuwsoverzicht

Telegraaf: ’Tijd van praten is voorbij’

Ondanks toezeggingen van wethouder Saskia Bruines (Economie) om de nadeelcompensatieregeling in Den Haag voor door werkzaamheden gedupeerde ondernemers ’vlot te trekken’, hebben de VVD en Hart voor Den Haag toch drie moties klaarliggen voor de raadsvergadering aankomende donderdag om de regeling snel aan te passen. „De tijd van praten en de huidige regeling bezien, is voorbij. Er moet nu een oplossing komen”, stelt VVD-raadslid Alexander Roep.

Twee weken geleden deden talloze geëmotioneerde ondernemers uit met name het Zeeheldenkwartier hun zegje in een debat. Sommigen zijn al meer dan een jaar bezig met de papiermolen om nadeelcompensatie te ontvangen voor maandenlange uitgelopen werkzaamheden in de wijk voor onder meer aanpassingen voor Tramlijn 17. „Als hetzelfde zou gebeuren bij het aanvragen van een bijstandsuitkering was allang de pleuris uitgebroken”, stelt Roep. „Deze ondernemers willen niet van een BMW 5-serie naar een BMW 7-serie, maar moeten simpelweg hun boodschappen kunnen doen.”

In totaal liggen er 38 aanvragen bij de gemeente. Nog geen euro is uitbetaald. Met drie moties willen Hart voor Den Haag en de VVD afdwingen dat de regeling ook daadwerkelijk anders wordt vormgegeven zodat gedupeerde ondernemers op een eerlijke manier gecompenseerd worden.

Nadeelcompensatie-expert Thierry Neuféglise nam de huidige regeling van de gemeente onder de loep en stelde dat de kans op een eerlijke compensatie feitelijk nihil is.

„Als de huidige nadeelcompensatieregeling op twee punten wordt aangepast, heb je wel een regeling die fair is. Hiermee kan Den Haag een voorbeeld zijn voor de rest van Nederland.” Het gaat om een aanpassing van de omzetdrempel die in de praktijk zeer nadelig uitpakt en het schrappen van de formulering kalenderjaar. „Dit houdt voor deze cliënt simpelweg in dat, terwijl de winstderving in de tonnen loopt, hij niet of nauwelijks schade vergoed zal krijgen omdat zijn schade verdeeld is over twee kalenderjaren.”

In een van de moties vragen de VVD en Hart voor Den Haag om aanpassing van deze twee punten. Daarnaast wordt gepleit voor een uitgebreide evaluatie en ligt er een ’laatste kans’-motie voor de wethouder.

 

Huiswerk
Een woordvoerder van wethouder Bruines geeft aan „dat de regeling zo spoedig mogelijk wordt aangepast op alle punten die relevant blijken. Hier worden de opmerkingen van dhr. Neuféglise en de input die we ophalen van andere grote gemeenten in meegewogen.” „Dat huiswerk heb ik al voor hen gedaan”, aldus Neuféglise. „In één oogopslag wordt in een tabel duidelijk dat Den Haag de vanuit ondernemersoptiek minst gunstige regeling kent.”

Bron: Telegraaf, geschreven door Tanja Verkaik.

Deel dit op social media