Terug naar nieuwsoverzicht

Pak illegale postercampagne aan!

Den Haag, 1 september 2023 – De Haagse VVD, Hart voor Den Haag en CDA Den Haag spreken gezamenlijk hun afkeuring uit over de illegale plakactie van volgelingen van Extinction Rebellion (XR). Zij hebben verspreid door Den Haag illegale posters hebben geplakt om mensen op te roepen deel te nemen aan een ‘trainingsdag’ voor een blokkade van de A12. De drie politieke partijen zijn ontstemd over deze illegale actie en roepen op tot onmiddellijke verwijdering van de posters.

De Haagse VVD, Hart voor Den Haag en CDA Den Haag dringen aan op de onmiddellijke verwijdering van de illegale posters, die onder andere geplakt zijn over legale, betaalde reclame voor een tentoonstelling van het Haags Historisch Museum. Lotte van Basten Batenburg, fractievoorzitter van de Haagse VVD, verklaart: “Het is in de eerste plaats natuurlijk heel lelijk dat mensen dit doen. Naast de wet lappen deze mensen ook alle regels van fatsoen aan de laars. Dat zo’n illegale actie op klaarlichte dag zomaar doorgang kan vinden zonder dat gemeente of politie ingrijpt, vind ik onbegrijpelijk.”

Rachid Guernaoui, raadslid van Hart voor Den Haag, voegt daaraan toe: “De burgemeester en het OM moeten keihard optreden tegen deze illegale oproepen voor illegale demonstraties.”

Kavish Partiman, fractievoorzitter van het CDA Den Haag: “Het respecteren van wetten en fatsoensnormen vormt de kern van onze democratie. In een samenleving waarin we openlijk debatteren en onze stem kunnen laten horen, moeten we ervoor zorgen dat dit gebeurt binnen de grenzen van wettelijkheid en respect voor elkaars opvattingen. De illegale postercampagne van Extinction Rebellion getuigt niet van dit respect voor de rechtsstaat en normale democratische waarden. We roepen daarom dringend op tot het in acht nemen van de wet en fatsoenlijke gedragingen bij het uiten van meningen en het bevorderen van veranderingen in onze maatschappij.”

De drie politieke partijen roepen in gezamenlijke schriftelijke vragen (zie onderaan dit bericht) het college op om de posters onmiddellijk te verwijderen. De partijen benadrukken dat deze verwerpelijke actie niet onbestraft mag blijven en roepen op tot een snelle en effectieve reactie van de autoriteiten.

 


Schriftelijke vragen: pak illegale plakactie aan

Indieners: Lotte van Basten Batenburg (Haagse VVD), Rachid Guernaoui (Hart voor Den Haag) en Kavish Partiman (CDA Den Haag)

Datum: 31 augustus 2023

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op donderdag 31 augustus kopt het AD ‘Posters voor ‘trainingsdag’ A12-blokkade’. In het artikel wordt duidelijk dat aanhangers van Extinction Rebellion (XR) woensdagochtend op meerdere plekken in Den Haag posters hebben opgehangen waarin mensen worden opgeroepen deel te nemen aan een ‘trainingsdag’ voor de A12-blokkade.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen raadsleden Lotte van Basten Batenburg van de Haagse VVD, Rachid Guernaoui van Hart voor Den Haag en Kavish Partiman van het CDA Den Haag de volgende vragen:

  1. Klopt het dat op meerdere plekken in Den Haag posters zijn opgehangen die oproepen om deel te nemen aan een training voor een blokkade van de A12? Op welke locaties zijn deze posters aangetroffen?
  2. Klopt het dat ook deze plakactie illegaal is? Zo ja, hoe wordt hiertegen opgetreden?
  3. Klopt het dat de posters (ook) zijn geplakt over legale posters van betalende klanten, waaronder het Haags Historisch Museum?
  4. Is het college het met de indieners eens dat organisaties die legaal reclame maken op deze plekken door de illegale plakactie zijn benadeeld en dat schade is toegebracht aan objecten in de openbare ruimte? Zo ja, welke juridische stappen kunnen hiertegen worden genomen door de benadeelden?
  5. Welke rol heeft de gemeente hierbij, zowel als beheerder van de openbare ruimte als met het oog op de subsidierelatie met benadeelde partij? Graag een uitgebreide toelichting.
  6. Is de illegale activiteit gemeld bij gemeente of politie? Is er actie ondernomen om deze te stoppen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?
  7. Klopt het dat bij de actie een hoogwerker is ingezet? Zo ja, hoe kan dit ongehinderd doorgang hebben gevonden op klaarlichte dag zonder dat er is ingegrepen? Wat kunnen burgers doen als ze dit zien gebeuren?
  8. Is het college het met de indieners eens dat dit een zeer verwerpelijke actie is en dat deze niet onbestraft mag blijven? Graag een uitgebreide toelichting op de actie die het college zal ondernemen.
  9. Is het college bereid om alle illegaal aangebrachte uitingen per direct te verwijderen?

 

Lotte van Basten Batenburg                       Rachid Guernaoui                Kavish Partiman

Haagse VVD                                          Hart voor Den Haag                          CDA Den Haag

Deel dit op social media