Terug naar nieuwsoverzicht

Schriftelijke Vragen: maak de Machiel Vrijhoekenlaan weer veilig

De Machiel Vrijhoekenlaan staat al jaren bekend als onveilige straat. Er zijn heftige ongelukken gebeurd en buurtbewoners vragen al geruime tijd om actie. Aan buurtbewoners is meerdere keren beloofd om de verkeerssituatie aan te pakken, maar tot op heden zijn deze woorden niet omgezet in daden. De komende jaren wordt het naar verwachting ook nog drukker, omdat er flink wordt gebouwd op Kijkduin en het strand daar ook steeds populairder wordt.

Raadslid Caroline Peeck stelt de volgende schriftelijke vragen over de Machiel Vrijhoekenlaan:


 

Schriftelijke vragen: maak de Machiel Vrijhoekenlaan weer veilig

Indieners: Caroline Peeck, Haagse VVD

 

Datum: 27 november 2023

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

 

De Machiel Vrijhoekenlaan staat al jaren bekend als onveilige straat. Er zijn heftige ongelukken gebeurd en buurtbewoners vragen al geruime tijd om actie. Aan buurtbewoners is meerdere keren beloofd om de verkeerssituatie aan te pakken, maar tot op heden zijn deze woorden niet omgezet in daden. De komende jaren wordt het naar verwachting ook nog drukker, omdat er flink wordt gebouwd op Kijkduin en het strand daar ook steeds populairder wordt.

 

Naar aanleiding hiervan en overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt raadslid Caroline Peeck van de Haagse VVD de volgende vragen:

 

  1. Kan het college een overzicht geven van alle geregistreerde ongelukken op de Machiel Vrijhoekenlaan van de afgelopen 10 jaar?
  2. Is het college het met de Haagse VVD eens dat de Machiel Vrijhoekenlaan niet veilig is voor weggebruikers? Zo nee, graag een uitgebreide onderbouwing. Zo ja, wat gaat het college doen om ervoor te zorgen dat deze laan veilig wordt voor alle weggebruikers?
  3. Is het college het met de Haagse VVD eens dat herhaaldelijke signalen van bewoners over verkeersveiligheid altijd serieus moeten worden genomen? Zo ja, hoe gaat het college dit in de praktijk brengen? Zo nee, waarom niet?

Bij de Machiel Vrijhoekenlaan steken veel kinderen iedere dag vanuit de Zandzeggelaan of de Duinlaan over naar de Muurbloemweg om daar in de buurt naar school te gaan.

  1. Is het college het met de Haagse VVD eens dat deze oversteek onveilig is en moet worden verbeterd? Zo ja, wat gaat het college doen om dit te realiseren? Zo nee, waarom niet en hoe verhoudt dit zich tot de dagelijkse ervaringen van kinderen en ouders
  2. Kan het college alle beschikbare rapporten over de verkeersveiligheid van de Michiel Vrijhoekenlaan aan de raad verstrekken?

 

Caroline Peeck

Haagse VVDDeel dit op social media