Terug naar nieuwsoverzicht

Reactie Haagse VVD op de programmarekening 2022

Op 9 mei 2023 heeft de Haagse raad het concept van de programmarekening van 2022 ontvangen. Hierin legt het college verantwoording af over al het beleid dat in 2022 is uitgevoerd. De vraag die hierin voorop staat is; wat is er gedaan en wat heeft dit gekost?

De fractie van de Haagse VVD vindt het goed dat het college het weerstandsvermogen van de gemeente eindelijk weer op peil brengt. Daardoor heeft de gemeente na de zware tijden door de Coronapandemie nu weer een gezonde financiële buffer, waarmee we grote problemen en onafwendbare tegenvallers mee kunnen opvangen.

De VVD constateert ook dat er nog financiele zorgen zijn op langere termijn, waardoor de gemeente extra zuinig moet zijn met het gemeenschapsgeld. De gemeente heeft net als veel Hagenaars te maken met grote prijsstijgingen en er zijn zorgen over de oplopende kosten van de jeugdzorg, de bijstandsuitkeringen en de bijdrage die Den Haag krijgt vanuit het Rijk. De VVD vindt het belangrijk dat we met deze vooruitzichten voorzichtig begroten, zodat we de portemonnee van de Hagenaar kunnen ontzien.

Daarnaast zien we dat het de gemeente niet lukt om al het voorgenomen beleid uit te voeren. Dit bekent dat het college minder heeft gedaan dan ze had beloofd en dat er te veel plannen op de plank zijn blijven liggen. Dit betekent dat de gemeente beter moet begroten en de uitvoering beter moet plannen. Als uitlopen van projecten standaard is, moet er reëler worden gepland.

Deel dit op social media