Terug naar nieuwsoverzicht

Anthony: Stop met deze regeldrift voor de cultuursector.

In een recente vergadering van de commissie samenleving, die vorige week dinsdag plaatsvond, is uitgebreid debatteert over het nieuwe cultuurbeleid van de gemeente Den Haag. Dit beleid beoogt richtlijnen vast te stellen rond diversiteit en duurzaamheid waaraan culturele organisaties moeten voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie. De VVD is resoluut tegenstander van deze regeldrift.

In het nieuwe plan moeten culturele organisaties aangeven hoe zij bijdragen aan het culturele aanbod, cultuureducatie en een positief klimaat voor nieuwe creatieve makers in de stad. Ook moeten zij goed duidelijk maken hoe zij de diversiteit van onze stad weerspiegelen in hun programmering én moeten ze aangeven hoe duurzaam hun culturele plan is. Eén van de eisen rond duurzaamheid, is dat de gemeente verlangt van culturele instellingen dat ze onderhoudsplannen opstellen voor hun panden, wat echter extra kosten met zich meebrengt. Hierdoor moeten ze ook extra personeel inzetten om deze plannen uit te werken.

Raadslid Anthony Uduba: “Dit is een heel slecht idee. We moeten niet nog meer eisen en regels opleggen aan de instellingen. Cultuurgeld is bedoeld voor cultuur en de makers van cultuur, niet voor allerlei regeldrift.”

De culturele sector heeft zelf al belangrijke doelstellingen op het gebied van diversiteit vastgesteld. Het opleggen van extra eisen is onnodig en getuigt van wantrouwen naar de culturele sector. De gemeente moet hen niet overladen met allerlei bijkomende vereisten. Het Rijk is zelf ook gestopt met deze eisen; waarom wil de gemeente hier dan juist mee starten?

We begrijpen dat kleine kunstinstellingen soms moeite hebben om aan deze voorschriften te voldoen. Wij vragen juist om vertrouwen te schenken aan culturele instellingen en hen niet te overladen met bijkomende vereisten. Wij staan voor een ondernemende en verantwoordelijke cultuursector. Uduba: “Laten we ruimte houden voor creatieve vrijheid zonder te verzanden in regels.”

Deel dit op social media