Terug naar nieuwsoverzicht

Onze brief aan de informateurs

Geachte informateurs, beste Geerten en Gert-Jan,

Onze stad staat voor grote uitdagingen op veel verschillende terreinen. Hoe zorgen we dat onze wijken prettig blijven om te wonen, ondanks dat de bevolking toeneemt? Hoe houden we onze stad bereikbaar en zorgen we dat er ook voldoende werk is voor al die mensen die hier komen wonen? En hoe zorgen we dat Hagenaars en Hagenezen aan een fijne en betaalbare woning kunnen komen? De VVD is van mening dat er een stadsbestuur nodig is dat deze grote uitdagingen kan aanpakken en met een gezamenlijk visie op de stad wil werken aan een mooie toekomst. De Haagse VVD wil voor Den Haag een stabiel, sterk en betrouwbaar stadsbestuur.

Visie op de uitslag

De Haagse VVD vindt het belangrijk dat recht wordt gedaan aan de uitslag van de verkiezingen. De uitslag toont dat een meerderheid van de stad lokaal-liberaal heeft gestemd. Opvallend is dat er in Den Haag voor het eerst in jaren een coalitie van drie partijen mogelijk is. Twee van deze partijen hebben bij de verkiezingen gewonnen ten opzichte van vier jaar geleden, de derde is stabiel gebleven. Een evenwichtige coalitie met zo min mogelijk partijen biedt voordelen in de vorming van een coalitie en in de dagelijkse samenwerking in het college. Het zorgt er daarnaast voor dat de signatuur van het stadsbestuur herkenbaar is voor Hagenaars en Hagenezen.

Collegevorming

Tegelijkertijd spreekt een coalitie tussen deze partijen niet voor zich, vanwege de gebeurtenissen in de vorige raadsperiode. Den Haag kent een bijzondere situatie, omdat de lijsttrekker van de grootste partij en twee van hun kandidaten verdachten zijn in een strafrechtelijk onderzoek. Zij hebben een duidelijk mandaat van de kiezer, maar de verdenkingen aan hun adres, waarover helaas nog altijd geen duidelijkheid is, waren aanleiding voor de val van het college in 2019.

De VVD vindt het van het grootste belang dat een dergelijke crisis zich in de komende periode niet opnieuw kan voordoen. Wij zijn daarom van mening dat, nog voordat partijen met elkaar om tafel gaan om te spreken over inhoudelijke onderwerpen, we allereerst moeten spreken over de integriteit en betrouwbaarheid van de coalitie en het bestuur.

Wat ons betreft bestaat een goed stadsbestuur uit stabiele en betrouwbare partijen. Het vertrouwen van burgers in het functioneren van de overheid vereist ook dat de integriteit van vertegenwoordigers en bestuurders buiten kijf staat. Ernstige verdenkingen van het OM, gerelateerd aan het ambt, schaden dit vertrouwen. Hier wil de Haagse VVD dan ook consequenties aan verbinden. We constateren dat Hart voor Den Haag op eigen initiatief na de verkiezingen twee andere belangrijke stappen heeft gezet: twee wethouderskandidaten die onder verdenking staan hebben zich teruggetrokken en de partij heeft zich bereid verklaard openheid te geven over de partijfinanciering. Aanvullend vinden wij het belangrijk om te spreken over waarborgen om te voorkomen dat ombudspolitiek overloopt in (de schijn van) belangenverstrengeling. Ook willen we via een verklaring vastleggen dat, indien een rechter de betrokkenen in eerste aanleg schuldig bevindt aan een ambtsmisdrijf, zij de Haagse politiek verlaten.

Tot slot

Zo’n 17% van de Haagse kiezers heeft met hun stem vertrouwen uitgesproken in Hart voor Den Haag. De VVD is van mening dat je deze kiezers, en met hen de uitslag van onze democratische verkiezingen, niet zomaar opzij kan schuiven. Daarom doen wij via deze brief aan u ook een appèl aan de andere partijen: spreek u uit over de voorwaarden waaronder een stabiele en betrouwbare samenwerking wél mogelijk is. Welke waarborgen zijn nodig om uw aarzelingen te overwinnen?

Wij hopen dat u deze punten meeneemt in de verdere (vervolg)gesprekken. Nadat deze belangrijke randvoorwaarden zijn besproken, kan uiteindelijk een herkenbare en evenwichtige coalitie worden gevormd met een duidelijk karakter en een gedeelde visie op de toekomst van de stad, die op basis van goede omgangsvormen en samenwerking met elkaar de stad bestuurt.

Met onze ambities en ervaring zijn we graag bereid om hierover mee te praten. We voelen ons hierbij gesterkt door onze uitslag, waarmee we de grote winst bij de verkiezingen vier jaar geleden hebben bestendigd.

Met vriendelijke groet,

Anne Mulder

Fractievoorzitter Haagse VVD.

Deel dit op social media