Terug naar nieuwsoverzicht

Motie: Transparant aan de voorkant

Motie: Transparant aan de voorkant  

Indieners: Martin van den Goorbergh (Haagse VVD) 

  

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 30 november 2023, ter bespreking van Nadeelcompensatie (RIS317015).  

Constaterende dat: 

  • de gemeente en het ingeschakelde externe bureau voor de behandeling van nadeelcompensatieaanvragen informatie van ondernemers nodig hebben. 

 

Overwegende dat: 

  • er op dit moment geen duidelijk overzicht van de aan te leveren documenten en gegevens op de gemeentelijke website staat waardoor het voor ondernemers van te voren niet duidelijk is welke informatie met welke reden moet worden aangeleverd; 
  • een goede informatievoorziening de efficientie van het beoordelingsproces van aanvragen ten goede komt, omdat ondernemers beter weten waar zij aan toe zijn en sneller de benodigde informatie kunnen aanleveren.  

 

Verzoekt het college: 

  • op de website en in de communicatie duidelijk aan te geven welke informatie ondernemers moeten aanleveren met een korte uitleg waarom, om zo de procedure efficiënter en zonder frustratie bij alle betrokken partijen te laten plaatsvinden; 
  • de raad zo spoedig mogelijk te informeren over de voortgang en implementatie van deze verbetering in de informatievoorziening aan ondernemers. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

  

Martin van den Goorbergh     Ralf Sluijs                          Mairan Sewtahal  

Haagse VVD                               Hart voor Den Haag        PvdA 


 

Deel dit op social media