Terug naar nieuwsoverzicht

Motie: Ga in gesprek met manege De Wildhoef, ondertussen geen onomkeerbare stappen

In de raad van 30 november 2023 dient Chris van der Helm een motie in genaamd: ‘ga in gesprek met Manege De Wildhoef, ondertussen geen onomkeerbare stappen. 

Let op: de motie kun je lezen onder de video. 

 

Motie: Ga in gesprek met manage de Wildhoef, ondertussen geen onomkeerbare stappen

Indieners: Chris van der Helm (Haagse VVD)

 

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 30 november 2023, ter bespreking van Manege De Wildhoef.


Constaterende dat:

 • Manege De Wildhoef (gelegen in de Bosjes van Pex) een gezonde manege is die met meer dan 400 leden een belangrijke buurtfunctie heeft en voorziet in de behoefte van vele paardrijders;
 • De manege dierenwelzijn hoog in het vaandel heeft staan en daarvoor voldoende uitloopmogelijkheden nodig heeft voor de paarden zodat zij goed kunnen bewegen;
 • Deze uitloopmogelijkheden er op dit moment zijn doordat zij, met medeweten van de gemeente, al vijftien jaar gebruik maken van een tweede paddock;
 • De gemeente in de nieuw af te sluiten huurovereenkomst de tweede paddock en de kantine niet wil toestaan omdat beide (deels) op bosgrond zouden zijn gebouwd en de gemeente deze grond terug zou willen geven aan het bos;
 • Het hier om heel weinig grond gaat en dit nauwelijks ingezet kan worden voor bosherstel, zeker omdat de direct omliggende natuur ook niet hoogwaardig is, laat staan bos, maar uit zaailingen, bramen en brandnetels bestaat;
 • De manege in zwaar weer komt als zij de kantine niet meer mogen gebruiken en af moeten breken en het dierenwelzijn van de paarden onder druk komt te staan als de tweede paddock moet worden afgebroken;
 • Er mogelijkheden zijn de paddock te laten bestaan door de omheining te vervangen door een haag, dit te combineren door de naastgelegen grond te vergroenen en zodoende de bestemming ‘bos’ niet gewijzigd hoeft te worden, maar de paarden wel kunnen uitlopen in het stukje bos;
 • Vanuit het lectoraat Duurzame Paardenhouderij en Paardensport veel kennis en expertise beschikbaar is hoe in dit gebied paarden, natuur en dierenwelzijn gecombineerd kunnen worden en het aanbod er ligt dit gezamenlijk op te pakken;

Overwegende dat:

 • De tweede paddock van groot belang is voor het dierenwelzijn van de paarden, onder andere de Dierenbescherming dit onderschrijft en de manege daarom gebruik moet kunnen blijven maken van deze paddock;
 • De kantine dagelijks gezellig is gevuld met kinderen die na schooltijd hun paarden komen verzorgen en elkaar tegelijkertijd ontmoeten in de kantine;
 • Het volstrekt onduidelijk is wat de gemeente met de grond van de kantine en de paddock zou willen doen en het bovendien, naar inschatting van de indieners, veel te weinig grond is om tot hoogwaardig bos te verbeteren;
 • Paarden ook natuur zijn en de paddock dagelijks veel bekijks trekt van wandelaars en kinderen die even bij de paarden komen kijken;
 • Het veel zinvoller is om dit kleine stukje grond te gebruiken voor het vergroenen van de paddock en het dierenwelzijn van de paarden en de bedrijfsvoering van de manege zoals een gezellige kantine waar jong en oud kunnen samenkomen;
 • Het voor alle partijen het beste is om gezamenlijk in gesprek te gaan en te komen tot gedragen oplossingen die voor beide partijen (gemeente en manege) acceptabel zijn en tot die tijd geen onomkeerbare stappen te nemen;

Verzoekt het college:

 • Zo snel mogelijk met manege De Wildhoef in gesprek te gaan over de nieuwe huurovereenkomst en te komen tot gedragen oplossingen voor onder andere de paddock en de kantine;
 • Tot die tijd geen onomkeerbare stappen te nemen zoals het opzeggen van de huidige huurovereenkomst,

En gaat over tot de orde van de dag.

Chris van der Helm                Coen Bom

Haagse VVD                           Hart voor Den Haag

Deel dit op social media