Terug naar nieuwsoverzicht

Maak samen met de buurt een goed plan voor opvang

De Haagse VVD wil dat het debat over de mogelijke opvang van meer dan 700 mensen in het voormalig Haga-ziekenhuis wordt uitgesteld tot na de zomer. Raadsleden Caroline Peeck en Lotte van Basten Batenburg willen dat de wethouder eerst in gesprek gaat met bewoners en ondernemers om een aangepast plan uit te werken dat kan rekenen op steun van de wijk. Van Basten Batenburg: “We willen de wethouder de kans geven om haar fout recht te zetten en de omwonenden alsnog een stem te geven in hoe het tijdelijke gebruik van het ziekenhuis eruit moet zien.”

Of het lukt om het debat uit te stellen is nog spannend. Hiervoor is een meerderheid nodig in de gemeenteraad. Dinsdagavond besluiten de 13 partijen uit de gemeenteraad in het overleg tussen alle fractievoorzitters of het debat donderdag door gaat. Voor het geval een meerderheid toch over het plan wil beslissen op 20 juni, bereiden Peeck en Van Basten Batenburg zich al voor om het plan aan te passen. Zo willen ze dat in overleg de omvang en samenstelling van de groep alsnog wordt aangepast.

Van Basten Batenburg zet onder meer vraagtekens bij de bekostiging van het plan. “De wethouder rekent op een flinke bijdrage van het Rijk. Als het nieuwe kabinet minder geld geeft, slaat dat een enorm gat in de begroting,” aldus de fractievoorzitter. “Als dat gebeurt, mag het niet ten koste gaan van de buurt. We willen de garantie dat er dan niet wordt bezuinigd op maatregelen voor de leefbaarheid en veiligheid”. Ook vraagt de VVD aandacht voor de effecten op zorg in de buurt, omdat er nu al wachtlijsten zijn. Peeck vult aan: “De buurt snakt naar goede woningen voor senioren, die kunnen zorgen voor de hoognodige doorstroming in de wijk. Het is belangrijk dat alles erop is gericht om zo snel mogelijk tot de permanente invulling over te gaan.”

Het voormalig Haga-ziekenhuis wordt herontwikkeld tot woningen. Omdat het maken en voorbereiden van die plannen nog veel tijd in beslag neemt, vindt de Haagse VVD het goed dat er een tijdelijke invulling komt. De liberalen hebben het college echter al in december 2023 gevraagd om de plannen voor de tijdelijke invulling samen met bewoners en ondernemers te maken. Helaas heeft het college dit nagelaten en een onafgestemd plan voor de opvang van zo’n 750 mensen gelanceerd. Uiteindelijk moet de gemeenteraad van Den Haag beslissen over dit plan

Deel dit op social media