Terug naar nieuwsoverzicht

Leuzen A12 moeten snel weg!

De Haagse VVD roept het college op om per direct de wanden van de A12-tunnelbak schoon te maken. Al vier maanden staan er teksten op de muren geklad. Lotte van Basten Batenburg, fractievoorzitter van de Haagse VVD is het zat. “Hoe langer die teksten er staan, hoe meer de daders worden beloond. Dus: maak die muren schoon en verhaal de kosten op de daders!”

Dat het college hiermee bovendien een motie van de raad naast zich neer legt, vinden de liberalen onacceptabel. “Het college heeft een opdracht van de raad gehad, die horen ze uit te voeren. Ik kan me niet voorstellen dat het ook zo lang zou duren als dit bijvoorbeeld discriminerende teksten waren geweest,” aldus Van Basten Batenburg.

Al vier keer eerder werden leuzen aangebracht op de muren van de A12-tunnelbak door volgelingen van Extinction Rebellion. Deze werden steeds verwijderd, soms tijdens andere werkzaamheden en soms op aparte momenten. De laatste bekladding van voor de zomer lijkt het college echter te gedogen. De Haagse VVD wil dat het college de muren nu als de wiedeweerga schoonmaakt en de kosten verhaalt op de daders. Zie hieronder de ingediende vragen.


 

Schriftelijke vragen: Haal de leuzen op de A12 snel weg

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Nadat in november en december 2022 leuzen waren aangebracht op de wanden van de tunnelbak van de A12, die in januari nog altijd niet waren verwijderd, heeft de raad de motie “de vervuiler betaalt” aangenomen (RIS314420). Met deze motie heeft de raad het college de opdracht gegeven “om de huidige en mogelijke toekomstige aangebrachte leuzen zo snel mogelijk te verwijderen en de kosten die hiermee worden gemaakt te verhalen op de vervuilers.” Deze bekladding en drie opvolgende bekladdingen door volgelingen van dezelfde groepering zijn sindsdien verwijderd, conform deze opdracht van de raad.

Inmiddels staan echter alweer bijna 4 maanden leuzen op de muren van de A12, geplaatst door volgelingen van dezelfde groepering. De Haagse VVD heeft er begrip voor dat alleen in nachtelijke uren leuzen worden verwijderd, om zo min mogelijk verkeershinder te veroorzaken. Ook is het verstandig om indien mogelijk gebruik te maken van momenten dat er toch al werkzaamheden zijn gepland om onnodige extra afsluitingen van rijbanen te voorkomen. Voorwaarde is wel dat zo’n gelegenheid snel in het verschiet ligt. Niet voor niets nam de raad in haar overwegingen bij haar besluit mee dat ”het niet verwijderen van de aangebrachte leuzen de vervuilers beloont”.

Nu de wethouder de raad informeert (RIS316416) hij vier maanden (!) na deze laatste bekladding zelfs nog geen opdracht heeft gegeven voor verwijdering, lijkt de conclusie te moeten worden getrokken dat geen uitvoering meer wordt gegeven aan de motie van de raad.

Naar aanleiding hiervan en overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Lotte van Basten Batenburg van de Haagse VVD de volgende vragen:

1. Wat vindt het college van de bekladding van de muren van de A12? Graag een antwoord in algemene zin en specifiek met betrekking tot deze teksten.
2. Is het college van mening dat aangenomen moties van de raad dienen te worden uitgevoerd?
3. Valt de bekladding van de muren van de A12 naar mening van het college onder de motie “de vervuiler betaalt”? Zo nee, waarom niet?
4. Waarom geeft het college geen uitvoering meer aan motie ‘de vervuiler betaalt’?

De Haagse VVD waardeert streetart op de juiste plekken in de stad. Maar geklad en tags op openbare gebouwen, huizen of bedrijven en op objecten in de openbare ruimte zijn vormen van vernieling. Die willen we zoveel mogelijk voorkomen en dienen te worden bestraft. Leuzen verdienen hierbij bijzondere aandacht.

5. Is het college het met de Haagse VVD eens dat leuzen bijzondere aandacht verdienen binnen de aanpak van graffiti, omdat hoe langer de leus zichtbaar is, hoe meer de de dader wordt beloond voor zijn vandalisme? Zo nee, waarom niet?
6. Op welke wijze wordt besloten hoe snel aangebrachte leuzen op een willekeurige plek worden verwijderd?
7. Zou met het verwijderen van de leuzen op de muren van de tunnelbak ook zo lang worden gewacht als het bijvoorbeeld discriminerende teksten zouden zijn? Zo nee, graag een toelichting.
8. Aangezien het schoonmaken ‘s nachts gebeurt en daarmee minimale verkeershinder veroorzaakt en de kosten van het schoonmaken worden verhaald op de daders en met de duidelijke opdracht van de raad in gedachten, is het college het met de Haagse VVD eens dat er geen enkele aanleiding is om te wachten met schoonmaken van de leuzen op de muren van de A12? Zo nee, graag een uitgebreide toelichting waarom niet?
9. Is het college bereid om per direct de opdracht te verlenen om zo snel mogelijk de leuzen te verwijderen?
10. Is het college bereid deze vragen voor de raadsvergadering van 7 oktober te beantwoorden?

Lotte van Basten Batenburg
Haagse VVD

Deel dit op social media