Terug naar nieuwsoverzicht

Haagse VVD zegt samenwerking coalitie op, wethouders trekken zich terug

De Haagse VVD heeft de samenwerking met de coalitie opgezegd. De reden is de weigering van andere
coalitiepartijen om na de vrijspraak van De Mos en Guernaoui de grootste partij alsnog een eerlijke
kans te geven op coalitiedeelname.

Een ultieme poging van de liberalen om samen verkennende gesprekken te voeren met HvDH, is door
PvdA en GL geblokkeerd. Die partijen willen doorgaan met het college alsof er niets is gebeurd.
VVD-fractievoorzitter Lotte van Basten Batenburg: “We vinden het onverteerbaar dat andere partijen
zelfs niet bereid zijn om een mogelijke samenwerking te verkennen. We kunnen niet onze
democratische principes verloochenen omdat partijen bang zijn er in machtspositie op achteruit te
gaan.”

“Deze onverkwikkelijke rechtszaak heeft de stad bijna vier jaar lang in zijn greep gehad. Dan is het nu
onverantwoord om te kiezen voor het eigen partijbelang, in plaats van algemeen democratisch belang.
Soms zijn er in het leven situaties waarin je niets te kiezen hebt, maar alleen het juiste kan doen.”

Herstel democratisch proces
Het democratisch proces na de verkiezingen van 2022 heeft niet normaal kunnen plaatsvinden.
Verschillende partijen wilden niet met HvDH samenwerken, De grootste partij werd bij voorbaat
uitgesloten van het dagelijks bestuur van de stad. Daarmee werden ook al hun ruim 30.000 kiezers
uitgesloten. Waar de liberalen vorig jaar begrip moesten hebben voor deze keuze wegens de
rechtszaak, viel die oorzaak voor uitsluiting na de vrijspraak weg.

Er kon tijdens de onderhandelingen geen recht worden gedaan aan de stem van de kiezer, omdat
andere partijen HvDH uitsloten vanwege de rechtszaak. Daarmee is het democratische proces niet
goed doorlopen. Met de partij zijn ook al hun ruim 30.000 kiezers uitgesloten. Door nu alsnog open
het gesprek aan te gaan met HvDH in coalitieverband, zouden de coalitiepartijen de stad laten zien dat
ze bereid zijn om samen te werken en verschillen te overbruggen, zonder de inzet van de huidige
coalitie teniet te doen.

Deel dit op social media