Terug naar nieuwsoverzicht

Haagse VVD stelt verkiezingsprogramma vast

Tijdens een goedbezochte ALV in het Museum voor Beeld en Geluid heeft de Haagse VVD het verkiezingsprogramma ‘Voor een veilig en vrij Den Haag’ definitief vastgesteld.

De leden van de Haagse VVD  hadden massaal gebruik gemaakt van de mogelijkheid amendementen (wijzigingsvoorstellen) in te dienen: meer dan 100 wijzing voorstellen lagen er voor. Veel amendementen werden aangenomen. Dat betekent dat het verkiezingsprogramma op diverse punten is aangescherpt.

Zo staat nu in het verkiezingsprogramma dat de Haagse VVD voor het behoud van Bronovo is. Daarmee geven de liberalen invulling aan hun eerdere pleidooi om op die locatie zoveel mogelijk een zorgfunctie te houden.

Verder bleek tijdens de vergadering dat verkeersveiligheid een belangrijk thema is. In het conceptprogramma waren hierover al diverse voorstellen gedaan. De leden van de Haagse VVD vulden dit aan met concrete maatregelen om de verkeersveiligheid te vergroten in Bezuidenhout, Benoordenhout, Segbroek en Loosduinen.

Ook is in het programma opgenomen dat er geen coffeeshop op de Oude Haagweg mag komen totdat er draagvlak is in de omgeving van die locatie. Hiermee bevestigt en verstevigt de Haagse VVD haar lijn dat draagvlak randvoorwaardelijk is voor een coffeeshop op die plek.

De nadruk die het programma legt op leefbaarheid en veiligheid werd door de leden van de Haagse VVD breed gedeeld. Zo spraken de leden zich uit tégen bouwen in het groen, méér inzet van handhavers en vóór een stevige aanpak van overlast, intimidatie en geweld.

Lijstrekker Anne Mulder is blij met de aanscherpingen van het programma. Mulder: ‘Met deze aanpassingen wordt het verkiezingsprogramma nóg beter gedragen in de stad. Hiermee kunnen we als Haagse VVD vol vertrouwen de campagne in.’

De aangenomen amendementen worden nu verwerkt, het definitieve programma is binnenkort te vinden op deze site.

Deel dit op social media