Terug naar nieuwsoverzicht

Rutger: Drinkwatertekort dreigt bouw van nieuwe woningen te dwarsbomen

Op 3 april 2024 komt naar buiten dat drinkwaterbedrijf Vitens waarschuwt dat sommige bedrijven en nieuw woningen mogelijk niet kunnen worden aangesloten op het drinkwaternet. Het drinkwaterbedrijf waarschuwt ook voor de regio Den Haag. Dit is in lijn met wat Dunea vorig jaar zei: “De provincie Zuid-Holland heeft niet voldoende besef van het urgente tekort aan drinkwater voor de komende jaren.”

Daarom stelt raadslid Rutger de Ridder de volgende schriftelijke vragen:

1. Kan het college een toelichting geven over de huidige staat van de drinkwatervoorziening voor Den Haag?

2. Is het college het met de Haagse VVD eens dat het betekent dat er direct actie nodig is om een drinkwatertekort in de toekomst te voorkomen?

3. Wat doet het college reeds om een drinkwatertekort te voorkomen?

Sommige bedrijven kunnen op dit moment niet op het drinkwaternet worden aangesloten. Nieuwe woningen kunnen mogelijk eveneens niet meteen gebruik maken van drinkwater.

4. Zijn er reeds bedrijven in Den Haag die niet kunnen worden aangesloten op het drinkwaternet? Zo ja, graag een toelichting over hoeveel bedrijven dit gaat en wat eraan gedaan wordt om deze bedrijven wel aan te sluiten op het drinkwaternet en op welke termijn dit gebeurt.

5. Kan het college aangeven of er in Den Haag ook sprake is van huizen die gebouwd worden zonder wateraansluiting? Gaat de huidige situatie in de nabije toekomst veranderen?

6. Wat is de situatie voor reeds vergunde nieuwbouwprojecten, kunnen zij worden aangesloten op het drinkwaternet? Graag een toelichting waarin ook wordt ingegaan op het beleid rond nutsvoorzieningen, zoals drinkwateraansluitingen, die niet op orde zijn bij het afgeven van vergunningen voor bouwprojecten.

7. Kan het college een brief sturen naar de gemeenteraad waarin alle informatie wordt verstrekt met betrekking tot nutsvoorzieningen voor nieuwbouwprojecten waar de voorzieningen nog niet zijn geregeld? Graag hierbij specifiek ingaan op de nieuwbouwlocaties en de verwachte tijdlijn om de situatie te verhelpen.

8. Als de huidige nieuwbouwplannen zoals ze er nu zijn voor de komende jaren worden uitgevoerd, vanaf wanneer wordt aansluiting op het drinkwaternet een probleem? Hoe gaat het college voorkomen dat er huizen niet kunnen worden aangesloten op het drinkwaternet?

In het nieuwsartikel van de NOS staat: “Het waterbedrijf krijgt lastig vergunningen om grondwater te onttrekken voor de watervoorziening. In het kort komt het erop neer dat er watertekort is. Door de opwarmende natuur verdampt er meer water. Tegelijk neemt de vraag naar water toe, vooral in de zomer.”

9. Heeft waterbedrijf Dunea in Den Haag vergunningen aangevraagd om grondwater te onttrekken voor de watervoorziening? Zo ja, zijn deze vergunningen verleend? Graag een uitgebreide toelichting waarom deze vergunningen wel, of niet, zijn verleend. Indien Dunea geen vergunningen heeft aangevraagd, is er in Den Haag nog ruimte voor grondwateronttrekking? En zo ja, is het college bereid mee te denken met Dunea voor mogelijke uitbreiding van hun grondwateronttrekkingvoorzieningen?

Deel dit op social media