Terug naar nieuwsoverzicht

College, laat woningcorporaties niet wegkomen met aantasting gemeentelijke monumenten!

Op 1 september 2023 meldt het AD dat woningcorporatie Staedion zonnepanelen heeft geplaatst op gemeentelijke monumenten in Den Haag, zonder over de juiste vergunningen te beschikken. Toen dit aan het licht kwam had Staedion al honderd zonnepanelen geplaatst. Raadslid Rutger de Ridder, van de Haagse VVD, uit kritiek op deze situatie en benadrukt dat het de verantwoordelijkheid van de gemeente is om toe te zien op de naleving van regels: “Woningcorporaties komen nu weg met aantasting van monumenten! Ik wil dat het college ingrijpt en duidelijk maakt dat dit nooit de weg voorwaarts is.”

De Haagse VVD vindt dat het de taak is van de gemeente om de naleving van de regels te waarborgen, in plaats van de deur open te zetten voor overtredingen. De zonnepanelenkwestie heeft vragen opgeworpen over het evenwicht tussen duurzaamheid en het behoud van monumenten en stadsgezichten in onze stad. De Haagse VVD pleit voor de handhaving van bestaande regels en verdere schendingen te voorkomen. De Ridder: “In plaats van een wethouder die zegt: ‘we willen de regels versoepelen’, moeten we juist streng ingrijpen om onze mooie stad, met zijn culturele historie, te behouden.”

Raadslid De Ridder stelt vragen (zie onderaan dit bericht) aan het college om meer inzicht te krijgen in de situatie en het beleid van de gemeente met betrekking tot beschermde stadsgezichten en gemeentelijke monumenten. De Ridder: “Een beschermd stadsgezicht is niet voor niets als zodanig bestempeld en het is niet aan een individu en zeker niet een corporatie om te bepalen dat de regels wel even gebroken mogen worden.”

 


 

Schriftelijke vragen: Laat woningcorporaties niet wegkomen met aantasting gemeentelijke monumenten en beschermde stadsgezichten.

Indiener: Rutger de Ridder, Haagse VVD

Datum: 5 september 2023

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 1 september 2023 meldt het AD dat woningcorporatie Staedion zonnepanelen heeft geplaatst op gemeentelijke monumenten, zonder over de juiste vergunningen te beschikken.

Naar aanleiding hiervan en overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde en in aanvulling op de vragen van de fracties van de Partij voor de Dieren en de SP stelt het raadslid Rutger de Ridder van de Haagse VVD de volgende vragen:

  1. Wat vindt het college van de actie van Staedion om zonder vergunning zonnepanelen te plaatsen?

De Haagse VVD vindt dat het de taak is van de gemeente om de naleving van de regels te waarborgen, in plaats van de deur open te zetten voor overtredingen. Dit roept vragen op over het evenwicht tussen duurzaamheid en cultureel erfgoed in de stad.

  1. Is het college het met de Haagse VVD eens dat Staedion een vergunning had moeten aanvragen voor het plaatsen van de zonnepanelen?
  2. In het artikel van het AD komt een woordvoerder van wethouder Duurzaamheid, Energietransitie, Klimaatadaptatie en Buitenruimte aan het woord die aangeeft dat het college de regelgeving wil versoepelen. Kan het college aangeven aan welke aanpassingen van de regelgeving het college denkt? Graag een uitgebreide reactie met voor- en nadelen van deze mogelijke nieuwe regelgeving en de consequenties van deze nieuwe regelgeving op gemeentelijke monumenten en voor beschermde stadsgezichten.
  3. Is het college het met de opvatting van de VVD eens dat gemeentelijke monumenten en beschermde stadsgezichten met een reden als zodanig zijn bestempeld? Doet de versoepeling van de regelgeving voor onder meer het mogen plaatsen van zonnepanelen geen afbreuk aan die beschermde status? Zo nee, waarom niet?
  4. Is het college het met de Haagse VVD eens dat het behoud van beschermde stadsgezichten en gemeentelijke monumenten niet mag worden aangetast door individuele acties? Zo ja, welke maatregelen overweegt het college om de aantasting van gemeentelijke monumenten en beschermde stadsgezichten in de toekomst te voorkomen?
  5. Staedion heeft aangegeven bezwaar te hebben aangetekend tegen de verwijdering van de zonnepanelen. Klopt het dat er bezwaar is gemaakt? Wat is de aard van het bezwaar? Wat vindt het college van het feit dat Staedion bezwaar heeft gemaakt, nadat ze zelf de regels met voeten hebben getreden? Is het college voornemens Staedion hierop aan te spreken? Zo nee, waarom niet? Graag een uitgebreide reactie in de afweging van het college om de corporatie wel al dan niet aan te spreken.

Rutger de Ridder

Haagse VVD

Deel dit op social media