Motie: Compenseer schade waar deze geleden wordt

Motie: Compenseer schade waar deze geleden wordt  Indieners: Martin van den Goorbergh (Haagse VVD)     De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 30 november 2023, ter bespreking van Nadeelcompensatie (RIS317015).   Constaterende dat:  de gemeente en het ingeschakelde externe bureau zich beroepen op een concernbenadering bij de beoordeling van nadeelcompensatieaanvragen;  hierover in […]

Motie: Transparant aan de voorkant

Motie: Transparant aan de voorkant   Indieners: Martin van den Goorbergh (Haagse VVD)     De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 30 november 2023, ter bespreking van Nadeelcompensatie (RIS317015).   Constaterende dat:  de gemeente en het ingeschakelde externe bureau voor de behandeling van nadeelcompensatieaanvragen informatie van ondernemers nodig hebben.    Overwegende dat:  er […]

Motie: Ga in gesprek met manege De Wildhoef, ondertussen geen onomkeerbare stappen

In de raad van 30 november 2023 dient Chris van der Helm een motie in genaamd: ‘ga in gesprek met Manege De Wildhoef, ondertussen geen onomkeerbare stappen.  Let op: de motie kun je lezen onder de video.    Motie: Ga in gesprek met manage de Wildhoef, ondertussen geen onomkeerbare stappen Indieners: Chris van der Helm […]

Maidenspeech Martin van den Goorbergh

De definitie van een maidenspeech luidt volgens het woordenboek van de eerste kamer: “De maidenspeech is de eerste gelegenheid voor een nieuw gemeenteraadslid om zich aan de medeleden te presenteren. Het nieuwe lid kan als het ware een ‘visitekaartje’ afgeven.” Ons nieuwste raadslid, Martin van den Goorbergh, gaf deze speech vanavond. Terugkijken kan hier:

Initiatiefvoorstel Haagse Kracht

De Haagse VVD uit kritiek op het gebrek aan inspraak van bewoners bij de vestiging van opvanglocaties voor asielzoekers, zorgdoelgroepen of daklozen in Den Haag. Omdat het college dit niet wil aanpassen, heeft de fractie een eigen plan gepresenteerd om buurtbewoners en ondernemers recht te geven op inspraak, voordat het college besluit dat ergens een […]

Schriftelijke Vragen: maak de Machiel Vrijhoekenlaan weer veilig

De Machiel Vrijhoekenlaan staat al jaren bekend als onveilige straat. Er zijn heftige ongelukken gebeurd en buurtbewoners vragen al geruime tijd om actie. Aan buurtbewoners is meerdere keren beloofd om de verkeerssituatie aan te pakken, maar tot op heden zijn deze woorden niet omgezet in daden. De komende jaren wordt het naar verwachting ook nog […]

Den Haag Centraal veilig voor iedereen

De Haagse VVD, ChristenUnie SGP en de PVV hebben de burgemeester gevraagd om samen met andere grote stationssteden een oproep te doen aan het Rijk om demonstraties in stationshallen te verbieden uit het oogpunt van veiligheid en toegankelijkheid. Lotte van Basten Batenburg: “Zo’n betoging in de stationshal is ronduit intimiderend als je er als gewone […]

Schriftelijke vragen: maak de Torenstraat veilig

Indieners: Lotte van Basten Batenburg, Caroline Peeck (Haagse VVD) Datum: 7 november 2023 Aan de voorzitter van de gemeenteraad, Tijdens de afgelopen regenachtige weken heeft de fractie van de Haagse VVD veel klachten ontvangen van buurtbewoners over de veiligheid van de Torenstraat. In het donker, en zeker in de regen, is het zebrapad en de […]

“De situatie in de Torenstraat is levensgevaarlijk!”

De Haagse VVD wil dat het college per direct maatregelen neemt om Torenstraat veilig te maken. Uit klachten van buurtbewoners blijkt dat de belijning en de zebrapaden op de Torenstraat in het donker, en zeker in de regen, volkomen onzichtbaar zijn na de herinrichting. Dit levert dagelijks gevaarlijke situaties en bijna-aanrijdingen op. Ook komen automobilisten […]

Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint!

Bij ons thuis neemt de spanning langzaam toe, bij jou ook? De kruidnoten, pepernoten, chocoladeletters en cadeautjes liggen klaar. Sinterklaas, een van de mooiste momenten van het jaar! Helaas is het niet voor ieder kind vanzelfsprekend om een cadeautje van de Sint te ontvangen. Daarom doet de Haagse VVD ook dit jaar weer mee met […]