Anthony: Schriftelijke vragen jeugdbeleid.

Schriftelijke vragen: Versterking van het jeugdbeleid in Den Haag door gebruik van kwalitatief onderzoek NJi Indiener: Anthony Uduba (Haagse VVD) Datum: 23 augustus 2023 Aan de voorzitter van de gemeenteraad, Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Anthony Uduba (Haagse VVD) de volgende vragen: 1. Is het College op de hoogte […]