Terug naar nieuwsoverzicht

Samen aan de slag: voor de fietser, voetgangers én de auto

Den Haag groeit, daar ontkomen we niet aan. Daarnaast willen we naast het controleren van die groei ook ervoor zorgen dat de stad verduurzaamt. Voor sommige partijen betekent dit dat er voor de auto steeds minder plek is. De Haagse VVD vindt dat er geen of-of-beleid beleid gevoerd moet worden, maar een Én-Én-Én-Én-beleid.

We willen ruimte voor de voetganger en de fietser, maar ook flink investeren in het openbaar vervoer én in de doorstroming van het autoverkeer. Mensen gebruiken nu eenmaal nog steeds de vertrouwde auto om naar het werk te gaan, naar vrienden, of om familie te bezoeken. Dat zal niet snel veranderen. Door te kiezen voor ondergrondse oplossingen hoeft het een niet ten koste te gaan van het andere.

De Haagse VVD vindt namelijk dat je de auto zo veel als mogelijk moet verplaatsen van bóven de grond, naar ónder de grond. Zo behoudt je een bereikbare en mobiele stad, naast de ruimte voor fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer. Dankzij de Haagse VVD is de gemeente daar al volop mee bezig. In het coalitieakkoord hadden we bijvoorbeeld afgesproken om te beginnen met het ongelijkvloers maken van kruisingen. Een goed voorbeeld is het Hildebrandplein. Daar is nu een schets voor gemaakt om het ongelijkvloers te maken. Zo stimuleer je de doorstroom van het autoverkeer én geef je de ruimte aan andere vormen van vervoer.

Dit laat zien dat we de goede stappen zetten, maar het gaat naar ons idee wel te langzaam. We moeten zo spoedig mogelijk stappen zetten met het realiseren van andere ongelijkvloerse kruisingen, zoals bij de ontmoeting tussen de Teldersweg en de Scheveningseweg.

Maar er is meer nodig. We zetten ons als Haagse VVD in voor het onder de grond krijgen van autoparkeerplaatsen. We hebben al een begin gemaakt door parkeergarage De Zeeheld aan te kopen (die is weliswaar boven de grond maar zorgt er wel voor dat auto’s van de straat gaan). We willen ook onderzoeken dat we ondergronds parkeren mogelijk kunnen maken bij onder andere de Koningin Marialaan, Koningin Emmakade en het Loosduinse Hoofdplein.

Tot slot kunnen we ook wegen onder de grond brengen. Kijk naar het grote succes van de Rotterdamsebaan en eerder de tramtunnel en de Hubertustunnel. De bereikbaarheid van Den Haag is daarmee vergroot én het is ondergronds. We willen kijken naar de mogelijkheid om een deel van de Utrechtsebaan te overkappen en onderzoeken of de A12 bij Leidschenveen-Ypenburg ondertunneld kan worden.

De Haagse VVD is overtuigd dat we door deze plannen een groener en duurzamer Den Haag kunnen realiseren, waarin er ruimte is voor de voetganger, de fietser, het openbaar vervoer én de auto.

We gaan samen aan de slag. Voor een veilig en vrij Den Haag!

Det Regts – Raadslid Haagse VVD

Deel dit op social media