Terug naar nieuwsoverzicht

Benoeming verkiezingsprogrammacommissie GR2022

Beste leden van de Haagse VVD,

In de laatste Bestuursvergadering hebben wij de commissie voor het verkiezingsprogramma GR2022 benoemd. Vanaf 1 mei gaat Ciska Scheidel als voorzitter samen met de commissie én de Haagse leden en de inwoners aan de slag.

Ciska Scheidel: “Het is fantastisch om juist deze verkiezingsprogrammacommissie te mogen voorzitten. Zowel op het gebied van de stedelijke ontwikkeling en het stedelijk beheer, als ook door de coronacrisis moet Den Haag belangrijke keuzes maken. Dan is het heel mooi als lid daar invloed op uit te kunnen oefenen. Dus denk en doe mee!”

We zijn enthousiast dat we een diverse commissie hebben kunnen samenstellen. Met deze commissie hebben we mensen gevonden die goed betekenis weten te geven aan wat de ideeën en plannen gaan betekenen voor de inwoners van Den Haag. Want daar gaat het om, geen ‘studeerkamerplannen’. Ciska zal met haar commissie en met de input van de leden en ideeën uit de wijknetwerken en de stad voor een stevig liberaal verhaal zorgen. Dat kunnen plannen voor de langere termijn zijn, die soms een lange adem vergen maar waar de stad echt prettiger van wordt. En voor de korte termijn waar de mensen in de straten, wijken, buurten meteen iets van kunnen gaan merken.”

Naast Ciska bestaat de commissie uit Benjamin Broekhuizen (secretaris), Gijs Broek, Jeroen van Dijken, Ruth Posthuma-Kaufmann, Murat Yildirim en Martin Wörsdörfer. Frans de Graaf is betrokken als adviseur namens de gemeenteraadsfractie. Jan Vonk en Paul Werker zijn linking pin met het bestuur voor de respectievelijk de inhoudelijke discussie en wijken. De commissie is samengesteld met oog voor diversiteit van kennisgebieden, wijken en politieke ervaring.

De commissie nodigt alle leden en andere geïnteresseerde Hagenaars en Hagenezen uit mee te denken en ideeën en wensen voor Den Haag te delen via verkiezingsprogramma@vvddenhaag.nl. Of het nou een kort bericht is om aandacht te vragen voor een bepaald probleem, of een uitgewerkte oplossing: denk mee, doe mee – voor een stad die werkt voor iedereen.

In mei en juni zal de commissie volop het contact opzoeken met de wijken en zullen thematische inspraakavonden georganiseerd worden, zodat iedereen iets kan meegeven voor het programma. Hou hiervoor het activiteitenoverzicht op de website, de nieuwsbrief en de sociale media in de gaten.

Het verkiezingsprogramma zal aan de algemene ledenvergadering van eind oktober worden aangeboden.

Met liberale groet,
Namens het bestuur

Deel dit op social media