Terug naar nieuwsoverzicht

Actieplan Wonen Boven Winkels

In Nederland is een groot tekort aan betaalbare woningen, ook in Den Haag. Alle zeilen moeten worden bijgezet om voldoende woningen te hebben voor Hagenaars, Hagenezen, Scheveningers en Loosduiners. Al meer dan twintig jaar wordt ingezet om wonen boven winkels makkelijker mogelijk te maken, tot op heden met weinig resultaat. Immers, het AD schrijft dat mogelijke woonruimte voor 70.000 woningen boven winkels onbenut blijft.

Rutger de Ridder pleit daarom voor een actieplan ‘wonen boven winkels’. Daarover was hij donderdagochtend te gast bij DenHaagFM. Zie video:

De Haagse VVD is van mening dat met de huidige krapte op de woningmarkt het wonen boven winkels meer aandacht moet krijgen. Dit kan door te starten met een actieplan: ‘Wonen Boven Winkels’. Dit actieplan moet de problemen inventariseren en vervolgens met oplossingen komen, om te zorgen dat wonen boven winkels sneller mogelijk wordt en onnodige regels worden geschrapt of verduidelijkt. Een klankbordgroep van winkelpand-eigenaren, winkeliers, ontwikkelaars en ambtenaren moet in korte tijd met een plan van aanpak komen hoe we de duizenden vierkante meters leegstaande ruimte boven winkels gaan transformeren tot woonruimte. 

 

Deel dit op social media