Terug naar nieuwsoverzicht

Aangenomen motie: Start lobby bij LNV-minister om damherten op de ‘positief-lijst’ te zetten

Op 5 oktober is de volgende motie van raadslid Chris van der Helm aangenomen:

Constaterende, dat:
▪ het Rijk voornemens is om damherten niet op de zogenaamde ‘positief-lijst’ te zetten (dit is een lijst met dieren die als hobby- of huisdier gehouden mogen worden), waardoor hertenkampen afgeschaft zullen worden;
▪ Den Haag het oudste hertenkamp van Nederland herbergt, gevestigd aan de Koekamp en daarnaast een hertenkamp heeft in het Zuiderpark;
▪ er dagelijks vele inwoners, waaronder veel kinderen, genieten van de herten door er even op bezoek te gaan;
▪ er een groeiende groep experts is die aangeeft dat damherten in hertenkampen voldoende ruimte en leefomgeving hebben om op een diervriendelijke manier gehouden kunnen worden;
▪ er dankzij een groot aantal VVD-leden uit heel het land een motie op het VVD- Voorjaarscongres (2023) is aangenomen met het dictum dat de Tweede Kamerfractie er bij de minister op aandringt de damherten op de ‘positief-lijst’ te plaatsen, deze motie met 85% van de stemmen is aangenomen en nadat de LNV-minister hier kennis van nam antwoordde “dat hij zelf ook twijfelde of de damherten nu wel echt van die lijst af moesten”;

Overwegende, dat:
▪ de Haagse hertenkampen dagelijks vele jonge en oude inwoners plezieren en bovendien bijdraagt aan natuureducatie en daarmee niet weg te denken zijn uit de stad;
▪ gezien de twijfelende minister de tijd rijp is pro-actief aan de minister te laten weten dat Den
Haag, als derde stad van Nederland met het oudste hertenkamp, wil dat damherten op de ‘positieflijst’ worden geplaatst zodat hertenkampen in de toekomst kunnen blijven bestaan;

Verzoekt het college:
▪ een actieve lobby te starten en daarbij onder meer de LNV-minister een brief te sturen waarin wordt gepleit dat de gemeente Den Haag wil dat hertenkampen kunnen blijven bestaan door damherten op de ‘positief-lijst’ te plaatsen en de raad over de uitkomsten hiervan te informeren;
▪ hierbij coalities te zoeken met andere gemeenten en daarin samen op te trekken voor het behoud van hertenkampen en het terugplaatsen van damherten op de ‘positief-lijst’.

en gaat over tot de orde van de dag.

Chris van der Helm
Haagse VVD

Deel dit op social media