Terug naar nieuwsoverzicht

Waarom stemmen we vóór of juist tégen een motie? #1: Raad van 21 april 2022

Na elke raadsvergadering legt de fractie uit waarom ze bij bepaalde moties en amendementen tegen hebben gestemd, of juist vóór. Soms lijkt een motie heel sympathiek, maar is het helemaal niet uitvoerbaar, of staan er overwegingen en constateringen in die helemaal niet kloppen.  Al met al, geven we graag uitleg en context wáárom we sommige keuzes maken.

  • Voorstel van het college inzake Verklaring van geen bedenking (Wabo) ten aanzien van aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een hotel ter plaatse van het te slopen kantoor Bleijenburg 1 (RIS311298):

Wat we hebben gestemd: Voor

Uitleg: De Haagse VVD vindt dat er niet teveel hotels in de binnenstad moeten komen. Daarom hebben we vorig jaar een voorstel gesteund om geen nieuwe ontwikkelingen meer mogelijk te maken, bovenop de plannen die op dat moment al in de pijplijn zaten.

En toch steunden we vandaag de zogenaamde verklaring van geen bedenking (VVGB), een technische term die inhoudt dat de raad geen bezwaren heeft als er een omgevingsvergunning wordt verleend om een hotel te bouwen aan Bleijenburg 1. Waarom hebben we voor gestemd? Omdat het plan waarover vandaag werd gestemd in de raad al een hele tijd in de pijplijn zat, voordat we de regels vorig jaar hebben aangepast. En we vinden dat we de regels niet moeten veranderen tijdens het spel.

  • Motie van DENK ‘Mensenrechten en antidiscriminatie als belangrijk onderdeel van kerndoelen in het onderwijs.

Wat we hebben gestemd: Tegen

Uitleg: Natuurlijk zijn wij voor mensenrechten en tegen discriminatie in het onderwijs. We weten ook dat scholen in Den Haag al veel doen tegen discriminatie en voor bewustwording als het gaat om (online) pesten, LHBTI en discriminatie/racisme. Daarom vinden we dat deze motie overbodig is. 

 

Lees hier alle moties van de raadsvergadering

Deel dit op social media