Terug naar nieuwsoverzicht

VVD’ers: zo kan Nederland asielinstroom beperken

We moeten grip krijgen op de asielinstroom, betogen Lotte van Basten Batenburg en Malkis Jajan in een ingezonden opinie. Beide lokale VVD’ers bieden vier oplossingen om Nederland minder aantrekkelijk te maken voor asielzoekers.

In Nederland willen we goed voor elkaar zorgen. Voor de mensen die nu al in Nederland wonen. En voor vluchtelingen die naar Nederland komen. Daarom moeten we niet meer mensen opvangen dan we aankunnen. Als we dat wel doen, dan kunnen we echte vluchtelingen niet meer de opvang bieden die zij nodig hebben. Daarnaast zet het ook druk op onze wijken en buurten. Bijvoorbeeld als het gaat om het tekort aan woningen en allerlei voorzieningen dat we hebben.

Op dit moment komen er per week duizend asielzoekers Nederland binnen. De prognoses zijn dat er volgend jaar zelfs meer dan 50.000 asielzoekers Nederland binnenkomen. Tegelijkertijd zegt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) dat zij maar 28.000 aanvragen per jaar in behandeling kan nemen. Het is dus duidelijk dat er iets moet gebeuren: we moeten grip krijgen op de instroom.

Er is een aantal concrete maatregelen mogelijk om grip te krijgen op de instroom. Hierbij zal vooral moeten worden gekeken naar maatregelen die we nu kunnen doorvoeren, zonder dat we daarbij afhankelijk zijn van internationaal te maken afspraken. We moeten doen wat we kunnen om Nederland minder aantrekkelijk te maken voor asielzoekers, binnen de bestaande regelgeving. Denk daarbij aan een asielquotum, ontradingscampagnes, strengere grenscontroles en sobere opvang voor Dublin-gevallen.

 

Asielquotum

Het asielquotum zouden we samen moeten bepalen. Dit getal kan tot stand komen met hulp van gemeenten. Zij moeten aangeven hoeveel asielzoekers zij kunnen en willen opvangen. De som van de aantallen die gemeenten aanleveren, is het jaarlijkse maximumaantal asielzoekers dat we per jaar kunnen opvangen. Als dit aantal is bereikt, moet Nederland stoppen met het behandelen van aanvragen. Dat is eerder ook gedaan, bijvoorbeeld tijdens de eerste maanden van de coronapandemie. Ook België had ten tijde van de vluchtelingencrisis een maximumaantal aanvragen dat zij per dag behandelden.

 

Ontradingscampagne

Bij het bereiken van het asielquotum kan er een online ontradingscampagne worden gestart. Dit kan in de talen van de meeste asielzoekers en in de landen van waaruit de meesten van hen komen. Via deze ontradingscampagnes kan worden gecommuniceerd dat er in Nederland geen aanvragen meer in behandeling worden genomen. Om te voorkomen dat het asielquotum überhaupt wordt bereikt, kunnen er ook permanente ontradingscampagnes lopen om de komst naar Nederland te ontmoedigen.

 

Grenscontroles

Gelijktijdig met de ontradingscampagne kan er worden gestart met grenscontroles, als het asielquotum lijkt te worden bereikt. Zweden heeft in 2015 laten zien dat grenscontroles tegen migratie kunnen en mogen. Ook nu zijn er meerdere landen in de Europese Unie die, al dan niet gedeeltelijk, hun grenzen controleren. Nederland kan dit ook doen. Alleen al door de afschrikwekkende werking kan dit helpen om het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt omlaag te brengen.

 

Sobere opvang voor Dublin-gevallen

Tot slot zien wij op dit moment dat veel asielzoekers die naar Nederland komen, zich eerst hebben aangemeld in een ander EU-land. Het lukt vooralsnog onvoldoende om deze mensen terug te sturen. Voor deze mensen zouden we een soberder opvang moeten inrichten. Zodat het minder aantrekkelijk wordt om vanuit een ander EU-land naar Nederland te komen als asielzoeker.

Bovengenoemde voorstellen zijn geen leuke maatregelen. Maar het zijn wel maatregelen die nodig zijn. Daarom roepen wij onze premier op om hiermee aan de slag te gaan. En om heel snel, op z’n laatst binnen een half jaar, met echte resultaten te komen waar onze inwoners wat van merken.

Want we moeten grip krijgen op de instroom. Deze grip is nodig. Om ervoor te zorgen dat mensen die naar Nederland zijn gevlucht niet op straat hoeven te slapen. Om ervoor te zorgen dat we onze wijken leefbaar houden. Kortom: om ervoor te zorgen dat we het beste kunnen blijven doen voor alle inwoners van ons mooie land.

Deel dit op social media